Na téma Kombinačních Zámků (čeština)

Tohle vypadá jako kombinační zámek. Myslel jsem si, že zneškodňuji bombu a ne, že ji odemykám.


Navštivte Dodatek B kvůli rozpoznání baterií.
Navštivte Dodatek Two Factor Indikátorů, abyste uměli pracovat s tímto modulem.

Jako typický zámek na kód, i tento potřebuje 3 čísla k odemčení. Otáčejte ciferníkem doprava, abyste zadali první číslo. Potom otáčejte doleva, abyste zadali druhé číslo. Nakonec otáčejte doprava, abyste zadali poslední číslo. Tato kombinace odemkne zámek!

Pokud dvě zasebou jdoucí čísla v kódu jsou stejná, proveďte úplné otočení ciferníku na stejné číslo.

Jak dekódovat kombinaci:

Každé číslo je v rozsahu od 0–19. Pomocí tabulky zjistěte každé číslo. Buďte opatrní pokud jsou na bombě two factor indikátory, protože se mění periodicky!

První číslo:
  1. Sečtěte poslední cifry obou Two Factor indikátorů dohromady.
  2. Pokud na bombě nejsou Two Factor indikátory, použijte místo toho součet posledního čísla v sériovém čísle s počtem vyřešených modulů.
  3. Sečtěte s počtem baterií.
  4. Pokud je výsledek větší než 19, odečítejte 20 do doby, než bude číslo v rozmezí 0–19.
Druhé číslo:
  1. Sečtěte první cifry obou Two Factor indikátorů dohromady.
  2. Pokud na bombě nejsou Two Factor indikátory, použijte místo toho počet modulů na bombě(včetně potřebných modulů).
  3. Sečtěte s počtem vyřešených modulů.
  4. Pokud je výsledek větší než 19, odečítejte 20 do doby, než bude číslo v rozmezí 0–19.
Třetí číslo:
  1. Sečtěte První a Druhé číslo dohromady.
  2. Pokud je výsledek větší než 19, odečítejte 20 do doby, než bude číslo v rozmezí 0–19.