Na téma Komplikovaných Tlačítek (čeština)

Tato tlačítka nejsou jako ostatní. Dobrá zpráva je, že jsme našli stručný soubor instrukcí, co dělat. Možná až moc stručný...

  1. Každé tlačítko má jednu nebo dvě barvy a svůj nápis.
  2. Pro každé tlačítko, použijte Vennův diagram, abyste zjistili zda máte zmáčknout tlačítko.
  3. Pokud máte zmáčknout 2 a nebo více tlačítek tak zmáčkněte tlačítka ve správném pořadí podle tabulky. Pokud nemáte zmáčknout žádné tlačítko, zmáčkněte druhé tlačítko z pořadí v tabulce.
  4. Když uděláte chybu, celý modul se zrestuje.
R R P D P R S B D B S R S B D P
Tlačítko je červenězbarvené Tlačítko je modřezbarvené Tlačítko obsahujenápis “Press” Tlačítko je naprostřední pozici
PísmenoInstrukce
PZmáčkněte tlačítko
DNemačkejte tlačítko
RZmáčkněte tlačítko pokud sériové číslo obsahuje dvě a nebo více stejných znaků
SZmáčkněte tlačítko pokud bomba obsahuje sériový port
BZmáčkněte tlačítko pokud bomba obsahuje dvě a nebo více držáků na baterie
Popisek
Prvního Tlačítka
0–1 Batterií 2–3 Batterií 4–5 Batterií 6+ Batterií
Pořadí tlačítek:Press1, 2, 32, 3, 13, 1, 21, 2, 3
Hold2, 1, 33, 2, 11, 3, 22, 3, 1
Detonate3, 1, 21, 2, 32, 1, 33, 1, 2
  • Tato tabulka vám pomůže pokud Vennovým diagramům nerozumíte
Bílá Červená Modrá Červeno-Modrá
Tlačítko nemá nápis PRESS a není uprostřed Stříhej 2 a více stejných znaků v sériovém čísle 2 a více stejných znaků v sériovém čísle 2 a více stejných znaků v sériovém čísle
Tlačítko má pouze nápis PRESS Stříhej Stříhej Nestříhej Sériový port
Tlačítko je pouze uprostřed Nestříhej 2+ Baterií Sériový port 2 a více stejných znaků v sériovém čísle
Tlačítko má nápis PRESS a zároveň je uprostřed 2+ Baterií 2+ Baterií Sériový port Nestříhej