O Skomplikowanych Przyciskach

Te przyciski nie są jak te, które już poznałeś. Na szczęście znaleźliśmy zwięzły zestaw instrukcji postępowania z nimi! Może trochę zbyt zwięzły...

  1. Każdy przycisk ma jeden lub dwa kolory i etykietę.
  2. Użyj poniższego diagramu Venna dla każdego przycisku i zdecyduj czy wcisnąć przycisk czy nie.
  3. Wciśnij przyciski w kolejności takiej jaka znajduje się w tabeli. Jeśli żadne przyciski nie muszą być wciśnięte, wciśnij drugi przycisk z listy.
  4. Po popełnieniu pomyłki, cały moduł resetuje się.
R R P D P R S B D B S R S B D P
Kolor czerwony naprzycisku Kolor niebieskiprzycisku Napis “Press” naprzycisku Przycisk jest wśrodkowej pozycji
LiteraInstrukcja
PWciśnij przycisk
DNie wciskaj przycisku
RWciśnij przycisk jeśli numer seryjny zawiera powtarzające się znaki
SWciśnij przycisk jeśli bomba posiada port szeregowy
BWciśnij przycisk jeśli bomba posiada dwa lub więcej uchwytów na baterie
Etykieta Pier­wszego Przycisku 0–1 Baterii 2–3 Baterii 4–5 Baterii 6+ Baterii
Kolejność przycisków:Press1, 2, 32, 3, 13, 1, 21, 2, 3
Hold2, 1, 33, 2, 11, 3, 22, 3, 1
Detonate3, 1, 21, 2, 32, 1, 33, 1, 2