Over Ingewikkelde Draden

Deze draden zijn niet zoals de andere. Sommige hebben strepen! Dat maakt ze compleet anders. Het goede nieuws is dat we beknopte instructies ervoor hebben gevonden! Misschien wel té beknopt…

  • Kijk naar elke draad: er zit een ledlampje boven de draad en ruimte voor een “★”-symbool onder de draad.
  • Gebruik voor elke draad/led/symbool-combinatie het venndiagram hieronder om te bepalen of je de draad moet doorknippen of niet.
  • Elke draad kan strepen van meerdere kleuren hebben.
S S C D C S P B D B P S P B D C
Letter Instructie
C Knip de draad door
D Knip de draad niet door
S Knip de draad door als het laatste cijfer van het serienummer even is
P Knip de draad door als de bom een parallelle poort heeft
B Knip de draad door als de bom twee of meer batterijen heeft

Zie Bijlage B voor een identificatieoverzicht voor soorten batterijen.
Zie Bijlage C voor een identificatieoverzicht voor soorten poorten.