O Skomplikowanych Przewodach

Te przewody nie są jak inne. Niektóre są w paski! To sprawia, że są zupełnie odmienne. Dobre wieści są takie, że znaleźliśmy zwięzły zestaw instrukcji, mówiących co z nimi zrobić! Może zbyt zwięzłych...

  • Spójrz na każdy przewód: nad przewodem znajduje się dioda LED, a pod przewodem miejsce na symbol “★”.
  • Dla każdej kombinacji przewód/LED/symbol; użyj diagramu Venna widocznego poniżej, by zdecydować czy przewód należy przeciąć lub nie.
  • Każdy przewód może być w paski w wielu kolorach.
S S C D C S P B D B P S P B D C
Przewód jest czerwony
Przewód jest niebieski
Ma symbol ★
Świeci się LED
LiteraInstrukcja
CPrzetnij przewód
DNie przecinaj przewodu
SPrzetnij przewód, jeśli ostatnia cyfra numeru seryjnego jest parzysta
PPrzetnij przewód, jeśli bomba ma port równoległy
BPrzetnij przewód, jeśli bomba ma dwie lub więcej baterii

Zobacz Załącznik B odnośnie rozpoznawania baterii
Zobacz Załącznik C odnośnie rozpoznawania portów