O Sprawdzaniu Połączenia

Co to ma być? Jakaś wizualizacja obwodu elektrycznego? Nie obchodzi mnie to już...

  • Moduł ten zawiera 4 pary przycisków położone po każdej stronie 4 LEDów i przycisk “Check”.
  • Aby dezaktywować ten moduł, musisz postępować zgodnie z tymi zasadami:
    1. Używając zasad podanych poniżej, znajdź tabelę do której będziesz musiał się odnieść po połączenia.
    2. Spójrz na cyfry po bokach każdej diody LED i sprawdź na odpowiednim wykresie czy między tymi cyframi jest linia je łącząca.
    3. Jeśli jest takie połączenie, zmień diodę LED na ZIELONO, w przeciwnym razie - na CZERWONO.
    4. Wciśnij przycisk “CHECK”. Jeśli kolory diod LED są poprawne, moduł zostanie dezaktywowany. W przeciwnym razie bomba zarejestruje pomyłkę.

Aby ustalić prawidłowy wykres potrzebował będziesz znaku z numeru seryjnego bomby. Użyj poniższych zasad do sprawdzenia jakiego znaku potrzebujesz. Następnie, na następnej stronie znajdź ten znak w kodach którymi nazwane są wykresy. Wykres z kodem, który zawiera znak jest wykresem którego szukasz.

Jeśli wszystkie cyfry na module są odmienne, użyj ostatniego znaku numeru seryjnego.
W przeciwnym razie: jeśli jest więcej niż jedna “1” na module, spójrz na pierwszy znak numeru seryjnego.
W przeciwnym razie: jeśli jest więcej niż jedna “7” na module, spójrz na ostatni znak numeru seryjnego.
W przeciwnym razie: jeśli są przynajmniej trzy “2” na module, spójrz na drugi znak numeru seryjnego.
W przeciwnym razie: jeśli nie ma “5” na module, spójrz na piąty znak numeru seryjnego.
W przeciwnym razie: jeśli są dokładnie dwie “8” na module, spójrz na trzeci znak numeru seryjnego.
W przeciwnym razie: jeśli jest więcej niż 6 baterii lub jest brak baterii na bombie, spójrz na ostatni znak numeru serynjego.
W przeciwnym razie, policz ilość baterii na bombie. Użyj tej cyfry aby zdecydować którego znaku numeru seryjnego użyć. Np.: jeśli są 3 baterie, spójrz na trzeci znk numeru seryjnego.
SLIM34XYZ2ØDGT15BRO7HPJ6WUF8CAKE9QVN1236458715726438374862512648571313562478354678121836724523148576