Na téma Souřadnic (čeština)

Je první sloupec nebo řádka?

Nakreslete si dvourozměrnou mřížku, skládající se z řádků a sloupců. K zneškodnění tohoto modulu, zjistěte velikost mřížky, zjistěte pozice na mřížce, které jsou zobrazeny na modulu a zjistěte která pozice obsahuje duplikát.

Použijte šipky doleva a doprava, umístěné na modulu, k procházení vodítek. Jedno z těchto vodítek zobrazuje velikost mřížky, všechna ostatní zobrazují pozice na mřížce. Dvě vodítka poukazují na stejnou pozici na mřížce. Vyberte první z těchto vodítek a zmáčkněte prostřední tlačítko k potvrzení vaší odpovědi. Dále vyberte i druhé vodítko a opět potvrďte.

K tomu abyste zjistili velikost mřížky, musíte najít vodítko, které je zobrazeno v jakémkoliv z formátů popsaných v Tabulce 1. Písmena v tabulce, která jsou zvýrazněna kurzívou zastupují číslo na modulu.

Pozice na mřížce mohou být zobrazeny ve formátech napsaných v Tabulce 2. Modul také může popsat pozici pomocí slov jako “top” (horní), “bottom” (spodní), “left” (levá), “right” (pravá), “up” (nahoru od), “down” (dolů od), “center” (prostřední), “middle” (střed), pomocí světových směrů nebo hodinových směrů.

Tabulka 1: Formáty velikosti mřížky

FormátJak ho vyjádřit
xČíslo x je součinem dvou prvočísel. Šířka mřížky je větší prvočíslo, výška mřížky je to menší.
(x)Stejné jako x, ale šířka mřížky je menší prvočíslo, výška mřížky je to větší.
x×yx je šířka mřížky, y je výška mřížky.
x by yx je výška mřížky, y je šířka mřížky.
x*yx je celková velikost mřížky, y je výška.
x : yx je celková velikost mřížky, y je šířka.

Tabulka 2: Formáty pozic mřížky

[x,y]Sloupec, pak řádka; vlevo-nahoře je [0,0].
písmeno číslo Sloupec, pak řádka; vlevo-nahoře je A1.
<x, y> Řádka, pak sloupec; vlevo-nahoře je <0, 0>.
x, y Řádka, pak sloupec; vlevo-nahoře je 1, 1.
(x,y) Sloupec, pak řádka; vlevo-dole je (0,0).
písmeno-číslo Sloupec, pak řádka; vlevo-dole je A-1.
x, y Řádka, pak sloupec; vlevo-dole je “0, 0”.
x/y Řádka, pak sloupec; vlevo-dole 1/1.
[x] Číslo mřížky [4] v klasickém systému [1]; vlevo-nahoře je [0].
xth Číslo mřížky [4] v klasickém systému[1]; vlevo nahoře je 1st.
#x Číslo mřížky [4] v Kartézském systému[2]; vlevo-dole je #1.
四十七Číslo mřížky [4] v Čínském systému[3]; vpravo-nahoře je 一. Navštivte Tabulku 3 k zjištění referencí na Čínská číslice.

Tabulka 3: Čínská číslice

16
27
38
49
510

Např. 四十七 = 47

[1] Klasický systém začíná vlevo-nahoře a text se čte zleva doprava a ze shora dolů.

[2] Kartézský systém začíná vlevo-dole a text se čte zleva doprava a ze spoda nahoru.

[3] Čínský systém začíná vpravo-nahoře a čte se ze shora dolů a zprava doleva.

[4] Číslo mřížky záleží na daném systému. Je to pozice, která je reprezentovaná x.