Na téma Krutých Pianových Kláves (čeština)

Interval ďábla se blíží...

Na třetí straně se nachází vysvětlivky k hudebním terminologiím.

  • Modul krutých pianových kláves vám ukáže 4 hudební symboly, které budou zobrazeny nahoře a 12 kláves.
  • Každé pravidlo požaduje jeden nebo více symbol(ů) a některá pravidla navíc mají bližší požadavky na základě věcí na bombě.
  • Následujte seznam pravidel ze shora dolů v Tabulce 2 dokud jedno pravidlo nebude splňovat všechna kritéria.
  • Potom použijte kritérium horního indexu abyste zjistili primární 12ti tónovou řadu pomocí Tabulky 1.
  • Potom použijte příslušnou transformaci, kterou jste získali z Tabulky 2 na 12ti tónovou řadu, a zadejte tuto finální sekvenci kláves.
  • Když zadáte špatnou sekvenci, modul po vás bude chtít zopakování celé sekvence kláves.

Tabulka 1.

# Primární 12ti tónová sekvence # Primární 12-ti tónová sekvence
0 F D F# G# C B A# C# G E D# A 5 C D# F# D F C# B A G A# E G#
1 A# A C E C# D D# G B F# G# F 6 G# C A# C# E G B D# A D F F#
2 F# B A G# D C G C# F D# E A# 7 E A C# B G G# A# D# F# F C D
3 E D# D F# F A# G# C# C B G A 8 G# D# D E A# C# F# G F A C B
4 D E A A# C B C# G# F F# D# G 9 D# G# C B D C# F# A# F G A E

Tabulka 2.

Potřebné Symboly Bližší Požadavky Kritérium Horního Indexu Transformace
a zároveň T Bomba obsahuje 2 nebo více indikátorů Úplně první cifra v sériovém čísle RI
# nebo Bomba obsahuje prázdný port plate Počet držáků na baterie1 P, transpozitováno dolů o 'x' půltónů, kde 'x' = počet zbývajících minut
U nebo Bomba obsahuje 2 nebo více portů stejného typu Počet hotových modulů1 I
B a zároveň Bomba obsahuje 2 nebo více port platů 9 mínus počet nerozsvícených indikátorů2 R
C nebo c Sériové číslo obsahuje samohlásku Počet chyb1 R, transpozitováno dolů o 3 půltóny
n nebo m Bomba obsahuje sudý počet baterií Pokud bomba obsahuje DVI-D port, použijte: 7 Jinak, použijte: 3 P, transpozitováno nahoru o 'y' půltónů, kde 'y' = počet portů3
b nebo Bomba obsahuje indikátor s nápisem bez samohlásek 8 I
nebo Bomba obsahuje méně než 2 porty3 4 R
nebo (Žádné další požadavky) 5 P
Pokud nelze použít žádné z výše uvedených pravidel, pokračujte pravidly manuálu pro Pianové Klávesy. Potom zadejte sekvenci kláves.

Poznámky
1: Pokud je počet držáků na baterie, počet hotových modulů nebo počet chyb větší než 9, odečítejte 10, dokud číslo nebude v rozmezí 0 až 9 (včetně).
2: Pokud je výsledek záporný, přičítejte 10, dokud číslo nebude v rozmezí 0 až 9 (včetně).
3: Stereo RCA port se nepočítá jako 2 oddělené porty; červené & bílé konektory jsou součástí stejného portu.

Vysvětlivky k hudebním terminologiím

K vyjasnění, nota pod C je nota B, a naopak nota nad B je nota C. 12 tónů na pianu se v podstatě točí dokola.

P = Primární sekvence = Originální nebo základní forma 12ti tónové řady. Tato řada je bez transformace.

Z = Zpětná sekvence = Tato sekvence vezme Primární sekvenci, ale provede ji v opačném pořadí. Například Zpětná sekvence Primární řady A B C D E je E D C B A.

I = Intervalová sekvence = Tato sekvence vezme Primární sekvenci, ale intervaly mezi notami jsou přehozeny. Například, interval z A do B je +2 půltóny (protože A +1 = A# a A# +1 = B). Prohození tohoto intervalu je -2 půltóny. Potom tedy přehozená sekvence je A a potom G (protože A -1 = G# a G# -1 = G).
Jako rozšířený příklad, Intervalová sekvence Primární řady A B C D E je A G F# E D. První nota vždy zůstává stejná a na všechny ostatní noty se použije tato sekvence.

ZI = Zpětná Intervalová sekvence = Tato sekvence nejdřív vezme Intervalovou sekvenci a potom ještě provede Zpětnou sekvenci. Například Zpětná Intervalová sekvence Primární řady A B C D E nejdřív provede Intervalovou sekvenci (což je A G F# E D) a následně provede Zpětnou sekvenci této intervalové, což je D E F# G A.

Transpozice provádí posun tónů nahoru nebo dolů o nějaký počet půltónů. Například Primární řada A B C D E transpozitována o 1 půltón nahoru je A# C C# D# F.

Interval je tónová vzdálenost mezi dvěma různými notami a je obykle měřena v půltónech. Například, interval od G do B je +4 půltóny.