Na téma Krutých pianových Kláves (čeština)

Interval ďábla se blíží...

Na třetí straně se nachází vysvětlivky k hudebním terminologiím.

  • Modul krutých pianových kláves vám ukáže 4 hudební symboly, které budou zobrazeny nahoře a 12 kláves.
  • Každé pravidlo požaduje jeden nebo více symbol(ů) a některá pravidla navíc mají bližší požadavky na základě věcí na bombě.
  • Následujte seznam pravidel ze shora dolů v Tabulce 2 dokud jedno pravidlo nebude splňovat všechna kritéria.
  • Potom použijte kritérium horního indexu abyste zjistili primární 12ti tónovou řadu pomocí Tabulky 1.
  • Porom použijte příslušnou transofrmaci, kterou jste získali z Tabulky 2 na 12ti tónovou řadu, a zadejte tuto finální sekvenci kláves.
  • Když zadáte špatnou sekvenci, modul po vás bude chtít zopakování celé sekvence kláves.

Tabulka 1.

# Primární 12ti tónová sekvence # Primární 12-ti tónová sekvence
0 F D F# G# C B A# C# G E D# A 5 C D# F# D F C# B A G A# E G#
1 A# A C E C# D D# G B F# G# F 6 G# C A# C# E G B D# A D F F#
2 F# B A G# D C G C# F D# E A# 7 E A C# B G G# A# D# F# F C D
3 E D# D F# F A# G# C# C B G A 8 G# D# D E A# C# F# G F A C B
4 D E A A# C B C# G# F F# D# G 9 D# G# C B D C# F# A# F G A E

Tabulka 2.

Potřebné Symboly Bližší Požadavky Kritérium Horního Indexu Transformace
a zároveň T Bomba obsahuje 2 nebo více indikátorů Úplně první cifra v sériovém čísle RI
# nebo Bomba obsahuje prázdný port plate Počet držáků na baterie1 P, transpozitováno dolů o 'x' půltónů, kde 'x' = počet zbývajících minut
U nebo Bomba obsahuje 2 nebo více portů stejného typu Počet hotových modulů1 I
B a zároveň Bomba obsahuje 2 nebo více port platů 9 mínus počet nerozsvícených indikátorů2 R
C nebo c Sériové číslo obsahuje samohlásku Počet chyb1 R, transpozitováno dolů o 3 půltóny
n nebo m Bomba obsahuje sudý počet baterií Pokud bomba obsahuje DVI-D port, použijte: 7 Jinak, použijte: 3 P, transpozitováno nahoru o 'y' půltónů, kde 'y' = počet portů3
b nebo Bomba obsahuje indikátor s nápisem bez samohlásek 8 I
nebo Bomba obsahuje méně než 2 porty3 4 R
nebo (Žádné další požadavky) 5 P
Pokud nelze použít žádné z výše uvedených pravidel, pokračujte na další straně pravidly vyjmutými z manuálu pro pianové Klávesy. Potom zadejte sekvenci kláves.
Potřebné Symboly Bližší Požadavky Sekvence Kláves
b Poslední číslo sériového čísla je sudé Bb Bb Bb Bb Gb Ab Bb Ab Bb
c nebo # Bomba obsahuje minimálně 2 držáky na baterie Eb Eb D D Eb Eb D Eb Eb D D Eb
n a zároveň U (Žádné další požadavky) E F# F# F# F# E E E
C or T Na bombě se nachází port RCA Bb A Bb F Eb Bb A Bb F Eb
B Na bombě se nachází indikátor SND, který svítí E E E C E G G
m nebo U nebo c Bomba obsahuje minimálně 3 baterie C# D E F C# D E F Bb A
b a zároveň # (Žádné další požadavky) G G C G G C G C
C nebo m Sériové číslo obsahuje 3, 7 nebo 8 A E F G F E D D F A
n nebo T nebo B (Žádné další požadavky) G G G Eb Bb G Eb Bb G
(Žádné požadavky) (Žádné další požadavky) B D A G A B D A

Poznámky
1: Pokud je počet držáků na baterie, počet hotových modulů nebo počet chyb větší než 9, odečítejte 10, dokud číslo nebude v rozmezí 0 až 9 (včetně).
2: Pokud je výsledek záporný, přičítejte 10, dokud číslo nebude v rozmezí 0 až 9 (včetně).
3: Stereo RCA port se nepočítá jako 2 oddělené porty; červené & bílé konektory jsou součástí stejného portu.

Vysvětlivy k hudebním terminologiím

K vyjasnění, nota pod C je nota B, a naopak nota nad B je nota C. 12 tónů na pianu se v podstatě točí dokola.

P = Primární sekvence = Originální nebo základní forma 12ti tónové řady. Tato řada je bez transformace.

Z = Zpětná sekvence = Tato sekvence vezme Primární sekvenci, ale provede ji v opačném pořadí. Například Zpětná sekvence Primární řady A B C D E je E D C B A.

I = Intervalová sekvence = Tato sekvence vezme Primární sekvenci, ale intervaly mezi notami jsou přehozeny. Například, interval z A do B je +2 půltóny (protože A +1 = A# a A# +1 = B). Prohození tohoto intervalu je -2 půtóny. Potom tedy přehozená sekvence je A a potom G (protože A -1 = G# a G# -1 = G).
Jako rozšířený příklad, Intervalová sekvence Primární řady A B C D E je A G F# E D. První nota vždy zůstává stejná a na všechny ostatní noty se použije tato sekvence.

ZI = Zpětná Intervalová sekvence = Tato sekvence nejdřív vezme Intervalovou sekvenci a potom ještě provede Zpětnou sekvenci. Například Zpětná Intervalová sekvence Primární řady A B C D E nejdřív provede Intervalovou sekvenci (což je A G F# E D) a následně provede Zpětnou sekvenci této intervalové, což je D E F# G A.

Transpozice provádí posun tónů nahoru nebo dolů o nějaký počet půltónů. Například Primární řada A B C D E transpozitována o 1 půltón nahoru je A# C C# D# F.

Interval je tónová vzdálenost mezi dvěma různými notami a je obykle měřena v půtónech. Například, interval od G do B je +4 půtóny.

Sekvence

# = Číslo dané sekvence
X = Počet zbývajících minut
Y = Počet portů
# Primární Sekvence Intervalové Sekvence
0 F D F# G# C B A# C# G E D# A F G# E D A# B C A D# F# G C#
1 A# A C E C# D D# G B F# G# F A# B G# E G F# F C# A D C D#
2 F# B A G# D C G C# F D# E A# F# C# D# E A# C F B G A G# D
3 E D# D F# F A# G# C# C B G A E F F# D D# A# C G G# A C# B
4 D E A A# C B C# G# F F# D# G D C G F# E F D# G# B A# C# A
5 C D# F# D F C# B A G A# E G# C A F# A# G B C# D# F D G# E
6 G# C A# C# E G B D# A D F F# G# E F# D# C A F C# G D B A#
7 E A C# B G G# A# D# F# F C D E B G A C# C A# F D D# G# F#
8 G# D# D E A# C# F# G F A C B G# C# D C F# D# A# A B G E F
9 D# G# C B D C# F# A# F G A E D# A# F# G E F C G# C# B A D
# Zpětné Sekvence Zpětné Intervalové Sekvence
0 A D# E G C# A# B C G# F# D F C# G F# D# A C B A# D E G# F
1 F G# F# B G D# D C# E C A A# D# C D A C# F F# G E G# B A#
2 A# E D# F C# G C D G# A B F# D G# A G B F C A# E D# C# F#
3 A G B C C# G# A# F F# D D# E B C# A G# G C A# D# D F# F E
4 G D# F# F G# C# B C A# A E D A C# A# B G# D# F E F# G C D
5 G# E A# G A B C# F D F# D# C E G# D F D# C# B G A# F# A C
6 F# F D A D# B G E C# A# C G# A# B D G C# F A C D# F# E G#
7 D C F F# D# A# G# G B C# A E F# G# D# D F A# C C# A G B E
8 B C A F G F# C# A# E D D# G# F E G B A A# D# F# C D C# G#
9 E A G F A# F# C# D B C G# D# D A B C# G# C F E G F# A# D#
# Z transpozitována dolů o 3 půltóny
F# C C# E A# G G# A F D# B D
D F D# G# E C B A# C# A F# G
G C# C D A# E A B F F# G# D#
F# E G# A A# F G D D# B C C#
E C D# D F A# G# A G F# C# B
F C# G E F# G# A# D B D# C A
D# D B F# C G# E C# A# G A F
B A D D# C G F E G# A# F# C#
G# A F# D E D# A# G C# B C F
C# F# E D G D# A# B G# A F C
Y #3 transpozitována nahoru o Y #7 transpozitována nahoru o Y
E D# D F# F A# G# C# C B G A E A C# B G G# A# D# F# F C D
F E D# G F# B A D C# C G# A# F A# D C G# A B E G F# C# D#
F# F E G# G C A# D# D C# A B F# B D# C# A A# C F G# G D E
G F# F A G# C# B E D# D A# C G C E D A# B C# F# A G# D# F
G# G F# A# A D C F E D# B C# G# C# F D# B C D G A# A E F#
A G# G B A# D# C# F# F E C D A D F# E C C# D# G# B A# F G
A# A G# C B E D G F# F C# D# A# D# G F C# D E A C B F# G#
B A# A C# C F D# G# G F# D E B E G# F# D D# F A# C# C G A
C B A# D C# F# E A G# G D# F C F A G D# E F# B D C# G# A#
C# C B D# D G F A# A G# E F# C# F# A# G# E F G C D# D A B
D C# C E D# G# F# B A# A F G D G B A F F# G# C# E D# A# C
D# D C# F E A G C B A# F# G# D# G# C A# F# G A D F E B C#
Transpoziční tabulka
CC#DD#EFF#GG#AA#B
1 C#DD#EFF#GG#AA#BC
2 DD#EFF#GG#AA#BCC#
3 D#EFF#GG#AA#BCC#D
4 EFF#GG#AA#BCC#DD#
5 FF#GG#AA#BCC#DD#E
6 F#GG#AA#BCC#DD#EF
7 GG#AA#BCC#DD#EFF#
8 G#AA#BCC#DD#EFF#G
9 AA#BCC#DD#EFF#GG#
10A#BCC#DD#EFF#GG#A
11BCC#DD#EFF#GG#AA#