Na téma Ciferace (čeština)

Dobře, kolik je kořen z 64? - 8. Ne, jiný typ kořenu. 4 v tom případě! NE, JINÝ TYP!

  • Na modulu jsou tři čísla v řadě, dále jedno číslo pod nimi a tlačítka s nápisem YES a NO.
  • Určete zda spodní číslo je ciferací tří vrchních čísel.
  • Ciferace se určí tak, že sečtete všechny tři cifry dohromady, poté vezmete každou cifru z čísla, které vyšlo a znovu tyto cifry sečtete dohromady. V tomto pokračujte, dokud nebudete mít jednociferné číslo.
  • Pokud je spodní číslo ciferací tří vrchních čísel, zmáčkněte tlačítko s nápisem YES. Pokud není, zmáčkněte tlačítko s nápisem NO.
  • POZNÁMKA: Digitální kořen = Ciferace