Na téma Dvojitého oh

Modul, prosím. Protřepat, nemíchat. Jenom starý kus nějakého harampádí; nefunkční displej, rozbitá tlačítka...

  • Na modulu se nachází pět tlačítek displej, na kterém je vidět dvouciferné číslo. Pomocí tlačítek přepněte displej na 00 (uprostřed tabulky níže) a poté stiskněte tlačítko potvrdit.
  • Čtyři z těchto pěti tlačítek mění číslo na displeji. Na základě níže uvedené tabulky, skládající se z 3×3 mřížky 3×3 menších mřížek, se tlačítka budou chovat následujícím způsobem:
  • Tlačítko “↕” pohne číslem na další pozici nahoru, nebo dolů v rámci aktuální menší mřížky a pokud narazí na roh, obtočí se (příklad: 00 na 85 na 14 na 00).
  • Tlačítko “↔” pohne číslem na další pozici doleva, nebo doprava v rámci aktuální menší mřížky a pokud narazí na roh, obtočí se (příklad: 00 na 56 na 21 na 00).
  • Tlačítko “⇕” pohne číslem na stejnou pozici nahoru, nebo dolů v rámci velkých mřížek a pokud narazí na roh, obtočí se (příklad: 00 na 22 na 58 na 00).
  • Tlačítko “⇔” pohne číslem na stejnou pozici doleva, nebo doprava v rámci velkých mřížek a pokud narazí na roh, obtočí se (příklad: 00 na 44 na 65 na 00).
  • Tlačítko “▣” je tlačítko pro potvrzení. Stisknutím tohoto tlačítka zneškodníte modul v případě, že je na displeji vidět 00, jinak vám dá chybu.

POZNÁMKA: Tento modul je starý a poslední číslo není vidět, pokud je první číslo nula. Do toho se elektrické vedení tlačítek přehřívá, takže funkce těchto tlačítek mohou být prohozené. Naštěstí se chyby, které dostanete po stisknutí tlačítka pro potvrzení zaznamenají pouze v případě, že je na displeji vidět číslo menší, než 10.

600215573683487124
884631702264075513
742753054118863062
521004438537612876
336578210056124487
478126681472500335
063842846320751751
257367165801348240
115480327745236608