Na téma Oh-Oh (čeština)

Module, prosím. Protřepat, nemíchat. Jenom starý kus nějakého harampádí; nefunkční displej, rozbitá tlačítka...

  • Na modulu se nachází displej, na kterém je vidět dvouciferné číslo, a pět tlačítek. Mačkejte tlačítka tak, aby na displeji bylo vidět 00 (nachází se uprostřed níže uverdené tabulky) a poté zmáčkněte tlačítko pro odeslání.
  • Čtyři z těchto pěti tlačítek mění číslo na displeji. Na základě níže uvedené tabulky, skládající se z 3×3 mřížky 3×3 menších mřížek, se tlačítka budou chovat následujícím způsobem:
  • Tlačítko “↕” pohne číslem na další pozici nahoru nebo dolů v rámci aktuální menší mřížky. Pokud se narazí na roh, čísla se opakují (například: 00 do 85 do 14 do 00).
  • Tlačítko “↔” pohne číslem na další pozici doleva nebo doprava v rámci aktuální menší mřížky. Pokud se narazí na roh, čísla se opakují (například: 00 do 56 do 21 do 00).
  • Tlačítko “⇕” pohne číslem na stejnou pozici nahoru nebo dolů v rámci velkých mřížek. Pokud se narazí na roh, čísla se opakují (například: 00 do 22 do 58 do 00).
  • Tlačítko “⇔” pohne číslem na stejnou pozici doleva nebo doprava v rámci velkých mřížek. Pokud se narazí na roh, čísla se opakují (například: 00 do 44 do 65 do 00).
  • Tlačítko “▣” je tlačítko pro odeslání. Zmáčknutím tohoto tlačítka zneškodní modul v případě pokud je na displeji vidět 00. Jinak vám dá chybu.

POZNÁMKA: Tento modul je starý, a poslední číslo není vidět, pokud je první číslo 0. Kromě toho, elektrické vedení tlačítek se přehřívá, takže funkce těchto tlačítek mohou být náhodné. Naštěstí, chyby, které dostanete po zmáčknutí tlačítka pro odeslání, se zaznamenají POUZE v případě, pokud je na displeji vidět číslo menší než 10.

600215573683487124
884631702264075513
742753054118863062
521004438537612876
336578210056124487
478126681472500335
063842846320751751
257367165801348240
115480327745236608