Na téma Matematiky Smajlíků (čeština)

Matematika je snadná. Ale je snadná i v případě když čísla jsou v jiném jazyce? Pojďme to zjistit.

Dešifrujte znaky na displeji na čísla a vyřešte odpověď na otázku. Zadejte odpověď na klávesnici a poté zmáčkněte tlačítko ‘=’ abyste svou odpověď potvrdili. Použijte ‘-’ abyste zadali záporné odpovědi. Není tu žádné tlačítko na smazání, takže mačkejte tato tlačítka opatrně!

Například: =(+=( se přeloží jako 1+1
Odpověď kterou zadáte je 2=.

ZnakyČísla
:) 0
=( 1
(: 2
)= 3
:( 4
): 5
=) 6
(= 7
:| 8
|: 9