Na téma Testů anglického jazyka

Celý svůj život píšete, jak chcete, aniž byste se zamysleli nad tím, kdo čte vaše hrubky. Ale nyní závisí váš život na vaší gramatice a pravopisu a tato bomba je velmi puntičkářská. Měly ste dávat výce pozor na vašých hodinách Anglického Jazika.

...Sakra.

Navštivte přílohu: Gramatika pro více informací.

  • Na velkém LCD displeji se zobrazí anglická věta s jedním slovem v kurzívě, nebo frází.
  • Vaším úkolem je vybrat správné slovo, které zaplní prázdné místo ve větě.
  • Pokud to vypadá, že větu správně doplňuje více slov, nezapomeňte na to, že je tento modul pedantský preskriptivista!
  • Jsou tu celkem tři kola. Abyste zneškodnili modul, musíte správně dokončit všechny věty.
  • Pokud se během testu udělá chyba, modul vás resetuje na otázku číslo 1.

Dodatek: gramatika

pro použití k modulu Testu Anglického Jazyka

Tato příloha obsahuje stručný přehled některých gramatických rozdílů, které jsou používány v modulu Testu anglického jazyka a v hlídacím modulu Needy English Test (zatím nepřeloženo).

Podmět je to, co vykonává činnost a předmět je to, co činnost přijímá. Např. ve větě “Já jsem koupil mléko.” je podmět a mléko předmět.

their: patřící jim (jejich); there: to místo (tam); they’re/they are: (oni jsou)
your: patřící vám/tobě (vaše/tvoje); you’re/you are: (vy jste/ty jsi)
I, he, she, we, they: podměty (já, on, ona, my, oni); me, him, her, us, them: předměty (mě/mně, jemu, ji/jí, nám, jim)
less: používá se při nepočitatelných podst. jménech (méně); fewer: používá se při počitatelných podst. jménech (méně)
who: používá se u podmětů (kdo); whom: používá se u předmětů (koho)
defiantly: rebelsky; definitely: nepochybně
lead: kov, nebo přítomný čas slovesa vést; led: minulý čas a příčestí minulého slovesa vést
cite: citovat z jiného zdroje; site: lokace; sight: vize
Když něco nepoložíte lay, tak si lehnete lie.
Minulý čas slovesa lay (položit) je laid (položil). Zmateně je minulý čas slovesa lie (ležet) lay (ležel)!

Příloha: gramatika (Pokr.)

Literally znamená slovo od slova (doslova). Pokud jste “doslova zemřeli” při sledování videa, vaše rodina a přátelé právě pláčou na vašem pohřbu.
Pokud napíšete “should of”, “could of”, “would of”, nebo “might of”, žádný vzdělaný člověk vás nebude brát vážně.
Pamatujte si, že “I do” je k “I have done” stejně jako “I could do” k “I could have done”. (Platí výjimky, ale jsou velmi velmi vzácné!)
its: patřící tomu (toho); it’s/it is: (to je)
capital: hlavní město nějakého území, kapitál (vložené peníze), nebo TENTO TYP PÍSMA; capitol: velká budova, nejčastěji v hlavním městě (capital)
affect: nejčastěji sloveso (působit), ale také podstatné jméno (vyjádření emocí); effect: téměř vždy podstatné jméno (efekt); impact: fyzická síla (dopad)
i.e. (tj.): zkrácená forma latinského id est, neboli “to je”; e.g. (např.): zkrácená forma latinského exemplī grātiā, neboli “například”
peak: vrchol; peek: nahlédnutí/nahlédnout; pique: rozrušit (obvykle zájem)
allot: rozdělovat; a lot: velmi hodně; alot: (nikdy správně)
lose: opak zisku (ztráta); loose: opak těsného (volný)
than: (používá se pro porovnání dvou věcí); then: v té době, nebo hned potom
complement: když se dvě části doplňují; compliment: Dneska vypadáš skvěle! (kompliment)
farther: fyzická vzdálenost; further: obrazná vzdálenost
number: používá se při počitatelných podst. jménech (číslo); amount: používá se při nepočitatelných podst. jménech (počet)
to: používá se v infinitivech nebo určení; too: také/příliš; two: 2
accept: To je v pořádku (akceptovat); except: Jedna z těchto věcí není jako ostatní (výjimka)
threw: minulý čas slovesa hodit (throw); through: skrz/přes něco
defuse: zastavit bombu (zneškodnit); diffuse: šířit. Pro zvýšení napětí použijte "defuse".
statue: památník (socha); stature: výška těla; statute: zákoník
stationary: úplně v klid (nehybný); stationery: psací potřeby
by: vedle, od někoho, atd.; buy: vyměňit peníze za zboží (koupit); bye: uvidíme se později

Příloha: gramatika (Pokr.)

breath: podstatné jméno (dýchání); breathe: sloveso (dýchat)
drink: přítomný čas slovesa pít; drank: minulý čas slovesa pít; drunk: příčestí minulé slovesa pít a přídavné jméno
discreet: diskrétní/tajný/pečlivý; discrete: oddělený
seas: množné číslo sea (moře); sees: tvar “to see” (vidět); seize: vzít násilím; C’s: více, než jedno C
weather: stav větru venku (počasí); whether: jestli je, nebo není
raise: vyzdvihnout; rays: paprsky světla; raze: zbavit se vlasů břitvou, nebo zničit velkou oblast
wander: rozpustilost; wonder: bloudit
die: přestat žít nebo hrací kostka; dice: více než jedna kostka (die)
meat: maso; meet: potkat někoho jiného; mete: řešit nepříjemnost
palate: vrchní patro vašich úst, chuť; palette: deska na míchání barvy nebo kombinace barev (paleta); pallet: desky, na které je umístěn náklad
V tomto modulu je racket: hlasitý hluk; racquet: síťovaná pálka, kterou se trefuje míč (raketa). (Hlavně v americké angličtině lze “racket” použít pro oba významy.)
perfect: 100% dobrý nebo správný (perfektní); prefect: osoba s mocí, například úředník nebo dědic (prefekt)

Další páry/množiny slov zahrnují:
ad/add (reklama/přidat), aloud/allowed (nahlas/povoleno),
altar/alter (oltář/změna), arc/ark (oblouk/archa),
baited/bated (navnaděn/zatajen), base/bass (základna/basa),
blew/blue (foukal/modrý), brake/break (brzda/přestávka),
carat/caret/carrot/karat (karát/stříška/mrkev/podíl zlata),
ceiling/sealing (strop/těsnění), cent/scent/sent (cent/vůně/odesláno),
cereal/serial (cereálie/seriál), choral/coral/corral (chorál/korál/ohrada),
coarse/course (hrubý/kurs), creak/creek (vrzání/potok),
elicit/illicit (vyvolat/nedovolený),
everyday/every day (každodenní/každý den), faint/feint (chabý/finta),
faze/phase (vykolejit/fáze), find/fined (nalézt/pokutován),
flair/flare (vkus/světlice), flea/flee (blecha/uprchnout),
gait/gate (chůze/brána), idle/idol/idyll (líný/modla/idyla),
lighting/lightning/lightening (osvětlení/blesk/rozjasnit se),
loan/lone/lend (půjčka/osamělý/půjčit), oar/or/ore (veslo/nebo/ruda),
pail/pale (vědro/talíř), pair/pare/pear (pár/okrájet/hruška),
poor/pore/pour (chudý/pór/nalévat),
praise/prays/preys (chvála/modlí se/kořisti),
precedence/precedents/presidents (přednost/precedenty/prezidenti),
right/rite/wright/write (pravá/obřad/řemeslník/psát),
road/rode/rowed (silnice/jel/vesloval), ring/wring (prsten/ždímat),
role/roll (role/kutálet se), seam/seem (šev/zdát se), stairs/stares (schody/zírá),
steal/steel (ukrást/ocel), straight/strait (rovný/úžina),
though/thought/through/thorough (ačkoli/myslel/přes/důkladný),
vain/vane/vein (marný/lopatka/žíla), vary/very (lišit se/velmi),
wait/weight (čekat/hmotnost), a weak/week (slabý/týden).

Pro úsporu místa byly vynechány některé rozdíli mezi slovy, ale měly by být běžně známé mezi anglickými mluvčími.