Na téma Testu Anglického Jazyka (čeština)

Celý svůj život píšete jak chcete, aniž byste se se zamysleli nad tím, kdo čte vaše hrubky. Ale nyní váš život závisí na vaší gramatice a pravopisu. Tato bomba je dosti puntičkářská. Měl jste dávat více pozor na vašich hodinách anglického jazyka.

...Oh, karas.

Navštivte Dodatek: Anglická Gramatika pro více informací.

  • Na velkém LCD displeji se zobrazí anglická věta s jedním slovem nebo frází v kurzívě.
  • Vaším úkolem je vybrat správné slovo, které zaplní prázdné místo ve větě.
  • Pokud to vypadá, že větu správně doplňuje více slov, nezapomeňte na to, že je tento modul pedantský preskriptivista!
  • Jsou tu celkem tři kola. Abyste zneškodnili modul, musíte správně dokončit všechny věty.
  • Pokud se během testu udělá chyba, modul vás resetuje na otázku číslo 1.

Dodatek: Anglická Gramatika

pro použití k modulu Testu Anglického Jazyka

Tento Dodatek obsahuje stručný přehled některých gramatických rozdílů, které jsou používány v modulu Testu Anglického Jazyka a v hlídacím modulu Mluv Anglicky. (Manuál k tomuto modulu nebyl zatím přeložen do češtiny.)

Podmět je to, co vykonává činnost a předmět je to, co činnost přijímá. např. ve větě “Koupil jsem mléko.” ke podmět a mléko je předmět.

their: patřící jim (jejich); there: to místo (tam); they’re: (oni jsou)
your: patřící tobě (tvoje); you’re: (ty jsi)
I, he, she, we, they: podměty (já, on, ona, my, oni); me, him, her, us, them: předměty (mě, jemu, jí, nám, jim)
less: používá se při nepočitatelných podst. jménech (méně); fewer: používá se při počitatelných podstatných jménech (méně)
who: používá se u podmětů (kdo); whom: používá se u předmětů (koho)
defiantly: rebelsky; definitely: nepochybně
lead: přítomný čas slovesa vést; led: minulý čas a příčestí minulé slovesa vést

Dodatek: Anglická Gramatika (Pokr.)

cite: uvádět citovaný zdroj; site: lokace; sight: pohled nebo vize
lay: přítomný čas slovesa položit; laid: minulý čas slovesa položit
lie: přítomný čas slovesa lhát; lay: minulý čas slovesa lhát
Literally znamená slovo od slova. Pokud jsi “doslova zemřel” při sledování videa, tvoje rodina a přátelé právě pláčou na tvém pohřbu.
Pokud napíšete “should of”, “could of”, “would of”, nebo “might of”, žádný vzdělaný člověk vás nebude brát vážně.
Pamatujte, že “I do” je správněji “I have done” stejně jako “I could do” je správněji “I could have done”. (Platí výjimky, ale jsou velmi velmi vzácné!)
its: patřící tomu (toho); it’s: zkrácený tvar it is (to je)
capital: hlavní město nějakého území, kapitál (vložené peníze) nebo TENTO TYP PÍSMA; capitol: velká budova, nejčastěji v hlavním městě (in a capital)
affect: nejčastěji sloveso (působit), ale také podstatné jméno (vyjádření emocí); effect: téměř vždy podstatné jméno (efekt); impact: fyzická síla (dopad)
i.e.: zkrácená forma Latinského id est, neboli “to je”; e.g.: zkrácená forma Latinského exemplī grātiā, neboli “například”
peak: vrchol; peek: nahlédnutí/nahlédnout; pique: dráždit/rozrušit
allot: rozdělovat; a lot: velmi mnoho; alot: (nikdy správně)
lose: opak zisku (ztráta); loose: opak těsného (volný)
than: (používá se pro porovnání dvou věcí); then: v té době, nebo hned potom
complement: když se dvě části doplňují; compliment: Dneska vypadáš skvěle!
farther: fyzická vzdálenost; further: obrazná vzdálenost
number: používá se při počitatelných podst. jménech (číslo); amount: používá se při nepočitatelných podst. jménech (počet)
to: používá se v infinitivech a při určení; too: také/příliš; two: 2
accept: To je v pořádku (akceptovat); except: Jedna z těchto věcí není jako ostatní (výjimka/kromě něčeho)
threw: minulý čas slovesa hodit; through: skrz/přes něco
defuse: zastavit bombu (zneškodnit); diffuse: šířit. Pro zvýšení napětí použijte "defuse".
statue: památník (socha); stature: výška těla; statute: zákoník

Dodatek: Anglická Gramatika (Pokr.)

stationary: zcela nehybný; stationery: psací potřeby (papírnictví)
by: vedle/od někoho atd.; buy: vyměnit peníze za zboží (koupit); bye: rozloučení se (nashledanou)
breath: podstatné jméno (dýchání); breathe: sloveso (dýchat)
drink: přítomný čas slovesa pít; drank: minulý čas slovesa pít; drunk: příčestí minulé slovesa pít a přídavné jméno
discreet: diskrétní/tajný/pečlivý; discrete: oddělený
seas: množné číslo slova "sea" (moře); sees: tvar slovesa "vidět" (on/ona/ono vidí); seize: uchopit nebo sebrat násilím; C’s: více než jedno C
weather: stav venkovního vzduchu (počasí); whether: jestli je nebo jestli není (zda)
raise: vyzdvihnout; rays: paprsky; raze: srovnat se zemí
wander: bloudit; wonder: divit se/přemítat
die: přestat žít/hrací kostka; dice: více než jedna kostka
meat: maso; meet: potkat někoho jiného; mete: řešit nepříjemnost/udělit trest
palate: vrchní patro vašich úst, chuť; palette: deska na namíchání barvy nebo kombinace barev (paleta); pallet: desky na které je umístěn náklad
V tomto modulu je racket: hlasitý hluk; racquet: síťovaná pálka, kterou se trefuje míč (raketa). (Hlavně v americké angličtině lze "racket" použít pro oba významy.)
perfect: 100% dobrý nebo správný (perfektní); prefect: osoba s mocí, například úředník nebo dědic (prefekt)

Další páry/množiny slov zahrnují:
ad/add (reklama/přidat), aloud/allowed (nahlas/povoleno),
altar/alter (oltář/změna), arc/ark (oblouk/archa),
baited/bated (navnaděn/zatajen), base/bass (základna/basa),
blew/blue (foukal/modrý), brake/break (brzda/přestávka),
carat/caret/carrot/karat (karát/stříška/mrkev/podíl zlata),
ceiling/sealing (strop/těsnění), cent/scent/sent (cent/vůně/odesláno),
cereal/serial (cereálie/seriál), choral/coral/corral (chorál/korál/ohrada),
coarse/course (hrubý/kurs), creak/creek (vrzání/potok),
elicit/illicit (vyvolat/nedovolený),
everyday/every day (každodenní/každý den), faint/feint (chabý/finta),
faze/phase (vykolejit/fáze), find/fined (nalézt/pokutován),
flair/flare (vkus/světlice), flea/flee (blecha/uprchnout),
gait/gate (chůze/brána), idle/idol/idyll (líný/modla/idyla),
lighting/lightning/lightening (osvětlení/blesk/rozjasnit se),
loan/lone/lend (půjčka/osamělý/půjčit), oar/or/ore (veslo/nebo/ruda),
pail/pale (vědro/talíř), pair/pare/pear (pár/okrájet/hruška),
poor/pore/pour (chudý/pór/nalévat),
praise/prays/preys (chvála/modlí se/kořisti),
precedence/precedents/presidents (přednost/precedenty/prezidenti),
right/rite/wright/write (pravá/obřad/řemeslník/psát),
road/rode/rowed (silnice/jel/vesloval), ring/wring (prsten/ždímat),
role/roll (role/kutálet se), seam/seem (šev/zdát se), stairs/stares (schody/zírá),
steal/steel (ukrást/ocel), straight/strait (rovný/úžina),
though/thought/through/thorough (ačkoli/myslel/přes/důkladný),
vain/vane/vein (marný/lopatka/žíla), vary/very (lišit se/velmi),
wait/weight (čekat/hmotnost), a weak/week (slabý/týden).