Na téma Rovnic (čeština)

√-1 2^3 Σ π

 • Na základě informací, které jsou na modulu a na bombě, musíte identifikovat a vyřešit soustavu rovnic pro danou proměnnou.
 • Použijte první seznam k zjištění soustavy rovnic, kterou se budete zabývat, druhý seznam k zjištění proměnné, kterou budete muset vyřešit a tabulku, která vám pomůže s některými proměnnými, které se mohou vyskytovat ve vaší soustavě rovnic.
 • Jakmile najdete hodnotu správné proměnné, zadejte jí a odešlete ji pomocí tlačítka "=". (pokud vyšlo desetinné číslo, použijte pouze první tři desetinné cifry).
 • Pokud vaše soustava rovnic nemá řešení nebo má nekonečně mnoho řešení, odešlete prázdnou obrazovku.

POZNÁMKY:

 1. Prázdná obrazovka není to samé jako 0.
 2. Pokud x nebo y nebo obě jsou nedefinovaná, odešlete prázdnou obrazovku.
 3. Modulo (%) = Zbytek po dělení (např. 9 % 4 = 1, protože 9:4=2 a zbytek je 1).

Která soustava rovnic?

Řiďte se prvním podmínkou, která bude platit:

 • Pokud bomba obsahuje 3 nebo více indikátorů, použijte 2. soustavu.
 • Jinak pokud čísla 1, 5, a 9 mají všechna stejnou barvu, použijte 5. soustavu.
 • Jinak pokud růžových tlačítek je více než zelených, použijte 3. soustavu.
 • Jinak pokud modul obsahuje více rozsvícených než zhasnutých LEDek, použijte 1. soustavu.
 • Jinak pokud součet cifer v sériovém čísle je 16 a více, použijte 6. soustavu.
 • Jinak použijte 4. soustavu rovnic.

Která proměnná?

 • Pokud (počet indikátorů + počet rozsvícených LEDek) % 4 = 0 nebo 1, musíte vyřešit x.
 • Jinak musíte vyřešit y.

Proměnné:

abcd
Počet rozsvícených indikátorů modulo 3 Součet cifer v sériovém čísle - 2. (počet rozsvícených LEDek) Číslo měsíce, kdy bomba byla spuštěna (1–12) + počet nerozsvícených LEDek Počet modrých tlačítek . (počet červených - žlutých tlačítek)

Soustavy rovnic:

1ax+2y=c
bx+4y=c
2ay=x+d
ay=2x+c
3bx=by+c
by=x+a
4a+c=x+y
x=b-2y
5y-x=2d
2a=2x+cy
6ax+by=c
bx+ay=d