Na téma Chybových Kódů (čeština)

Najednou slovní spojení “Modrá obrazovka smrti” nabývá úplně nového významu.

  • Tento modul obsahuje obrazovku ukazující čtyři dvouciferné chybové kódy v šestnáctkové soustavě.
  • Pouze jeden z těchto chybových kódů je potřeba k opravení.
  • Použijte Tabulku 1, k tomu abyste zjistili, který chybový kód použít. Kódy jsou označeny jako 1., 2., 3., 4., (počítá se zleva doprava).
  • Použijte Tabulku 3, k tomu abyste převedli chybový kód z šestnáctkové (Šes) soustavy do desítkové (Des).
  • Odečtěte chybový kód v desítkové soustavě od 101, abyste získali opravený kód v desítkové soustavě. (například, pokud chybový kód v desítkové soustavě je 48, opravený kód v desítkové soustavě bude 101-48 = 53).
  • Použijte Tabulku 2 k tomu, abyste zjistili soustavu do které máte opravený chybový kód převést.
  • Zadejte celý opravený kód ve správné soustavě a poté zmáčkněte tlačítko “Send” (Navštivte Tabulku 3).
  • Buďte opatrní: Není tu žádné tlačítko pro vymazání vaší odpovědi!

Tabulka 1: Zjištění špatného chybového kódu

Počet baterií je
SUDÝ (0, 2, 4, 6...)
Počet baterií je
LICHÝ (1, 3, 5, 7...)
Sériové Číslo OBSAHUJE
 SAMOHLÁSKU:
1. 2.
Sériové Číslo NEOBSAHUJE
 SAMOHLÁSKU:
3. 4.

Tabulka 2: Zjištění správné soustavy

Počet baterií je
SUDÝ (0, 2, 4, 6...)
Počet baterií je
LICHÝ (1, 3, 5, 7...)
Sériové Číslo OBSAHUJE
 SAMOHLÁSKU:
Desítková (Des) Osmičková (Osm)
Sériové Číslo NEOBSAHUJE
 SAMOHLÁSKU:
Šestnáctková (Šes) Binární

Tabulka 3: Převod do správné soustavy

Des Osm Šes Binární Des Osm Šes Binární Des Osm Šes Binární
000 000 00 0000000 034 042 22 0100010 068 104 44 1000100
001 001 01 0000001 035 043 23 0100011 069 105 45 1000101
002 002 02 0000010 036 044 24 0100100 070 106 46 1000110
003 003 03 0000011 037 045 25 0100101 071 107 47 1000111
004 004 04 0000100 038 046 26 0100110 072 110 48 1001000
005 005 05 0000101 039 047 27 0100111 073 111 49 1001001
006 006 06 0000110 040 050 28 0101000 074 112 4A 1001010
007 007 07 0000111 041 051 29 0101001 075 113 4B 1001011
008 010 08 0001000 042 052 2A 0101010 076 114 4C 1001100
009 011 09 0001001 043 053 2B 0101011 077 115 4D 1001101
010 012 0A 0001010 044 054 2C 0101100 078 116 4E 1001110
011 013 0B 0001011 045 055 2D 0101101 079 117 4F 1001111
012 014 0C 0001100 046 056 2E 0101110 080 120 50 1010000
013 015 0D 0001101 047 057 2F 0101111 081 121 51 1010001
014 016 0E 0001110 048 060 30 0110000 082 122 52 1010010
015 017 0F 0001111 049 061 31 0110001 083 123 53 1010011
016 020 10 0010000 050 062 32 0110010 084 124 54 1010100
017 021 11 0010001 051 063 33 0110011 085 125 55 1010101
018 022 12 0010010 052 064 34 0110100 086 126 56 1010110
019 023 13 0010011 053 065 35 0110101 087 127 57 1010111
020 024 14 0010100 054 066 36 0110110 088 130 58 1011000
021 025 15 0010101 055 067 37 0110111 089 131 59 1011001
022 026 16 0010110 056 070 38 0111000 090 132 5A 1011010
023 027 17 0010111 057 071 39 0111001 091 133 5B 1011011
024 030 18 0011000 058 072 3A 0111010 092 134 5C 1011100
025 031 19 0011001 059 073 3B 0111011 093 135 5D 1011101
026 032 1A 0011010 060 074 3C 0111100 094 136 5E 1011110
027 033 1B 0011011 061 075 3D 0111101 095 137 5F 1011111
028 034 1C 0011100 062 076 3E 0111110 096 140 60 1100000
029 035 1D 0011101 063 077 3F 0111111 097 141 61 1100001
030 036 1E 0011110 064 100 40 1000000 098 142 62 1100010
031 037 1F 0011111 065 101 41 1000001 099 143 63 1100011
032 040 20 0100000 066 102 42 1000010 100 144 64 1100100
033 041 21 0100001 067 103 43 1000011 101 145 65 1100101