Na téma Rychlé matiky

Musíte jít rychle!

 • Na obrazovce se zobrazí dvě písmena. Použijte číselnou klávesnici a poté odešlete kód ke zneškodnění modulu. Modul obsahuje 3 - 5 fází.
 • Abyste začali, stiskněte tlačítko s nápisem „GO!“. máte 10 sekund na odeslání dvouciferné odpovědi. (Čas může být změněn ve složce s nastavením modů.)
 • Pokud dojde časovač k 0, dostanete chybu a modul se resetuje.
 • Jakmile je jedna fáze dokončena, časovač se resetuje a na displeji se zobrazí dvě nová písmena.
 • Řiďte se následujícími pokyny před odesláním odpovědi:
  • Pokud obsahuje bomba rozsvícený indikátor MSA, přičtěte k vašemu počátečnímu kódu 20.
  • Pokud obsahuje bomba sériový port, přičtěte k vašemu počátečnímu kódu 14.
  • Pokud obsahuje sériové číslo F, A, S nebo T,“ odečtěte od vašeho počátečního kódu 5.
  • Pokud obsahuje bomba RJ-45 port, přičtěte k vašemu počátečnímu kódu 27.
  • Pokud obsahuje bomba více než 3 baterie, odečtěte od vašeho počátečního kódu 15.
 • Pokud je vaše konečné celkové číslo větší než 99, použijte poslední dvě cifry celého čísla. Pokud je vaše konečné číslo menší než 0, přičtěte k němu 50.
Pravé písmeno: ABCDEGKNPSTXZ
Levé písmeno: A25115397024251971286557333
B54073219843327782646091358
C86374401052693491869234022
D54287793110035612748137280
E99362395670526174460264167
G74950304562354295238107698
K88463796025281371270143678
N54431265940347231662734621
P07332601672627778314279309
S63649427488433101674439904
T35390325476238458848343127
X67302771091144371840321578
Z13232685921273568107754799