Na téma Rychlé matiky

Musíte jít rychle!

 • Na obrazovce se zobrazí dvě písmena. Použijte číselnou klávesnici a poté odešlete kód ke zneškodnění modulu. Modul obsahuje 3 - 5 fází.
 • Abyste začali, stiskněte tlačítko s nápisem „GO!“. máte 10 sekund na odeslání dvouciferné odpovědi. (Čas může být změněn ve složce s nastavením modů.)
 • Pokud dojde časovač k 0, dostanete chybu a modul se resetuje.
 • Jakmile je jedna fáze dokončena, časovač se resetuje a na displeji se zobrazí dvě nová písmena.
 • Řiďte se následujícími pokyny před odesláním odpovědi:
  • Pokud obsahuje bomba rozsvícený indikátor MSA, přičtěte k vašemu počátečnímu kódu 20.
  • Pokud obsahuje bomba sériový port, přičtěte k vašemu počátečnímu kódu 14.
  • Pokud obsahuje sériové číslo F, A, S nebo T,“ odečtěte od vašeho počátečního kódu 5.
  • Pokud obsahuje bomba RJ-45 port, přičtěte k vašemu počátečnímu kódu 27.
  • Pokud obsahuje bomba více než 3 baterie, odečtěte od vašeho počátečního kódu 15.
 • Pokud je vaše konečné celkové číslo větší než 99, použijte poslední dvě cifry celého čísla. Pokud je vaše konečné číslo menší než 0, přičtěte k němu 50.
Pravé písmeno: A B C D E G K N P S T X Z
Levé písmeno: A 25 11 53 97 02 42 51 97 12 86 55 73 33
B 54 07 32 19 84 33 27 78 26 46 09 13 58
C 86 37 44 01 05 26 93 49 18 69 23 40 22
D 54 28 77 93 11 00 35 61 27 48 13 72 80
E 99 36 23 95 67 05 26 17 44 60 26 41 67
G 74 95 03 04 56 23 54 29 52 38 10 76 98
K 88 46 37 96 02 52 81 37 12 70 14 36 78
N 54 43 12 65 94 03 47 23 16 62 73 46 21
P 07 33 26 01 67 26 27 77 83 14 27 93 09
S 63 64 94 27 48 84 33 10 16 74 43 99 04
T 35 39 03 25 47 62 38 45 88 48 34 31 27
X 67 30 27 71 09 11 44 37 18 40 32 15 78
Z 13 23 26 85 92 12 73 56 81 07 75 47 99