Na téma FizzBuzz

Proč dáváte klasickou hru ze školy na bombu? Počkat... to je zvláštní...

 • Tento modul obsahuje tři displeje, každý se sedmiciferným číslem.
 • Pro každé číslo najděte sloupec korespondující s barvou čísla v tabulce níže. Procházejte skrze tento sloupec a zapisujte si každou cifru každé podmínky, která platí.
 • Sečtěte tyto cifry, abyste dostali číslo. To přičtěte ke každé cifře zobrazeného čísla a dostanete nové sedmiciferné číslo (nebo méně, pokud je prvních pár cifer nula). Ingorujte všechny přenosné cifry, které při sčítání můžete dostat.
 • Pokud je toto nové číslo dělitelné třemi nebo pěti, nedělejte nic.
  Pokud je toto nové číslo dělitelné třemi a ne pěti, použijte tlačítko na modulu a změňte displej na „FIZZ.“
  Pokud je toto nové číslo dělitelné pěti a ne třemi, použijte tlačítko na modulu a změňte displej na „BUZZ.“
  Pokud je toto nové číslo dělitelné pěti a třemi, použijte tlačítko na modulu a změňte displej na „FIZZBUZZ.“
 • Nakonec, opakujte pro zbylé čísla a stiskněte „SUBMIT,“ až jsou všechny tři čísla správně nastavena.
Podmínka červená zelená modrá žlutá bílá
Bomba obsahuje 3 nebo více držáků na baterie. 73245
Bomba obsahuje alespoň jeden Sériový a Paralelní port.34928
Sériové číslo obsahuje 3 písmena a 3 cifry. 45882
Bomba obsahuje alespoň jeden DVI-D a Stereo RCA port. 23791
Na této bombě už byly udělány 2 nebo více chyb. 66128
Bomba obsahuje 5 nebo více baterií. 12253
Žádné z výše uvedeného neplatí. 31834