Na téma hry FizzBuzz (čeština)

Proč dáváte klasickou hru ze školy na bombu? Počkat... to je zvláštní...

 • Tento modul obsahuje tři displeje, každý s sedmiciferným číslem.
 • Pro každé číslo, najděte sloupec korespondující s barvou čísla v tabulce níže. Procházejte skrz tento sloupec a zapisujte si čísla každé podmínky, které platí.
 • U každého ze tří sloupců sečtěte ta čísla, která jste si zapsali. Tím vám vzniknou nová (většinou dvouciferná) čísla. Z těchto čísel nechte pouze čísla, které leží na místě jednotek.
 • Tato nová čísla přičtěte ke všem cifrám daného čísla, ke kterému patří. Od čísel větších než 10 vždy odečítejte 10. Tím dostanete nové sedmiciferné číslo (např. 4697510 +8 -> 12 14 17 15 13 9 8 -> 2475398).
 • Pokud nové číslo není dělitelné ani třemi ani pěti, tak s tímto číslem nic nedělejte.
  Pokud nové číslo je dělitelné třemi ale ne pěti, zmáčkněte tlačítko vedle čísla, abyste změnili nápis na displeji na "FIZZ".
  Pokud nové číslo je dělitelné pěti ale ne třemi, zmáčkněte tlačítko vedle čísla, abyste změnili nápis na displeji na "BUZZ".
  Pokud nové číslo je dělitelné jak třemi tak pěti, zmáčkněte tlačítko vedle čísla, abyste změnili nápis na displeji na "FIZZBUZZ"
 • Na závěr, nastavte správné nápisy pro zbývající čísla a zmáčkněte tlačítko "SUBMIT", jakmile všechny tři číselné displeje jsou správné.
Podmínky Červená Zelená Modrá Žlutá Bílá
Bomba obsahuje 3 nebo více držáků na baterie. 73245
Bomba obsahuje alespoň jeden Sériový a Paralelní port. 34928
Sériové číslo obsahuje 3 písmena a 3 čísla. 45882
Bomba obsahuje alespoň jeden DVI-D a Stereo RCA port. 23791
Na této bombě už byly udělány 2 nebo více chyb. 66128
Bomba obsahuje 5 nebo více baterií 12253
Nic z výše uvedeného neplatí. 31834