Na téma Následuj Vůdce (čeština)

Dětská hra. Prostě následuj vůdce. Jenomže, pokud se vám nepodaří následovat vůdce, trest je poněkud výbušnější.

Tento modul obsahuje 8–12 drátů. Každý drát vede od jedné zástrčky do druhé. Drát vedoucí ze zástrčky 1 je považován za “drát 1”.

Dokončete modul tím, že zjistíte počáteční drát, jaké dráty budou přestřiženy a v jakém pořadí. Každý drát se musí buď přestřihnout nebo nechat být.

Zjišťování počátečního drátu

Řiďte se prvním pravidlem, které platí:

 1. Pokud bomba obsahuje RJ-45 port a drát vedoucí ze zástrčky 4 přímo do zástrčky 5, začněte tímto drátem.
 2. Jinak pokud modul obsahuje drát vedoucí ze zástrčky x (kde x je počet baterií na bombě), začněte tímto drátem.
 3. Jinak pokud modul obsahuje drát vedoucí ze zástrčky y (kde y je první číslo v sériovém čísle), začněte tímto drátem.
 4. Jinak pokud bomba obsahuje rozsvícený indikátor s nápisem CLR, ignorujte všechny následující instrukce a přestřihněte všechny dráty v sestupném pořadí.
 5. Pokud nic z výše uvedeného neplatí, počáteční drát je ten, který vede ze zástrčky s nejmenším číslem. který obsahuje drát.

Stříhání Správných Drátů

 • Vždy stříhejte počáteční drát. Potom se přesuňte na další drát.
 • Počínaje tímto drátem*, stříhejte dráty podle pokynů z následující tabulky. Začínající krok je stejný jako první písmeno sériového čísla. Pokud sériové číslo neobsahuje písmena, začněte krokem A.
 • Když zjistíte, zda přestřihnout či nepřestřihnout drát, přesuňte se na další drát a také se přesuňte na další krok v abecedním pořadí.
 • Výraz “předchozí drát(y)” se týká pouze drátů, které jsou za počáteční pozicí.
 • POZOR: Pokud je počáteční drát červený, zelený nebo modrý, přesouvejte se na kroky v opačném abecedním pořadí.

  *Drátem, který následuje po počátečním drátu

Krok Přestřihni tento drát pokud:
A nebo N Předchozí drát není žlutý, modrý nebo zelený.
B nebo O Předchozí drát vede do zástrčky sudého čísla.
C nebo P Předchozí drát se má stříhat.
D nebo Q Předchozí drát je červený, modrý nebo černý.
E nebo R Dva z předchozích tří drátů mají stejnou barvu.
F nebo S Přesně jeden z předchozích dvou drátů má stejnou barvu jako tento drát.
G nebo T Předchozí drát je žlutý, bílý nebo zelený.
H nebo U Předchozí drát se nemá stříhat.
I nebo V Předchozí drát přeskakuje zástrčku.
J nebo W Předchozí drát není bílý, černý nebo červený.
K nebo X Předchozí dva dráty mají odlišnou barvu.
L nebo Y Předchozí drát nevede do zástrčky s číslem 6 nebo méně.
M nebo Z Maximálně jeden z předchozích dvou drátů je bílý nebo černý.