Na téma hry Následuj Vůdce (čeština)

Dětská hra. Prostě následuj vůdce. Jenomže pokud se vám nepodaří následovat vůdce, trest je poněkud výbušnější.

Tento modul obsahuje 8-12 drátů. Každý drát vede od jedné zástrčky do druhé. Drát vedoucí ze zástrčky 1 je považován za “drát 1”.

Dokončete modul tím, že zjistíte počáteční drát, jaké dráty budou přestřiženy a v jakém pořadí. Každý drát se musí buď přestřihnout nebo nechat být.

Zjišťování počátečního drátu

Řiďte se prvním pravidlem, které platí:

 1. Pokud bomba obsahuje RJ-45 port a drát vedoucí z zástrčky 4 přímo do zástrčky 5, začni tímto drátem.
 2. Jinak pokud modul obsahuje drát vedoucí ze zástrčky x (kde x je počet baterií na bombě), začněte tímto drátem.
 3. Jinak pokud modul obsahuje drát vedoucí ze zástrčky y (kde y je první číslo v sériovém čísle), začněte tímto drátem.
 4. Jinak pokud bomba obsahuje rozsvícený indikátor s nápisem CLR, ignorujte všechny následující instrukce a přestřihněte všechny dráty v sestupném pořadí.
 5. Pokud nic z výše uvedeného neplatí, začáteční drát je ten, který vede ze zástrčky z (kde z je nejmenší číslo zástrčky, která obsahuje drát).

Stříhání Správných Drátů

 • Vždy stříhejte počáteční drát. Potom se přesuňte na další drát.
 • Počínaje tímto drátem*, stříhejte dráty podle pokynů z následující tabulky. Začínající krok je stejný jako první písmeno sériového čísla. Pokud sériové číslo neobsahuje písmena, začněte krokem A.
 • Když zjistíte, zda přestřihnout či nepřestřihnout drát, přesuňte se na další drát a také se přesuňte na další krok v abecedním pořadí.
 • Výraz “předchozí drát(y)” se týká pouze drátů, které jsou za počáteční pozicí.
 • POZOR: Pokud je počáteční drát červený, zelený nebo modrý, přesouvejte se na kroky v opačném abecedním pořadí.

  *Drátem, který následuje po počátečním drátu

Krok Přestřihni tento drát pokud:
A nebo N Předchozí drát není žlutý, modrý nebo zelený.
B nebo O Předchozí drát vede do zástrčky sudého čísla.
C nebo P Předchozí drát se má stříhat.
D nebo Q Předchozí drát je červený, modrý nebo černý.
E nebo R Dva z předchozích tří drátů mají stejnou barvu.
F nebo S Přesně jeden z předchozích dvou drátů
má stejnou barvu jako tento drát.
G nebo T Předchozí drát je žlutý, bílý nebo zelený.
H nebo U Předchozí drát se nemá stříhat.
I nebo V Předchozí zástrčka nemá drát.
J nebo W Předchozí drát není bílý, černý nebo červený.
K nebo X Předchozí dva dráty mají odlišnou barvu.
L nebo Y Předchozí drát nevede do zástrčky s číslem 6 nebo méně.
M nebo Z Přesně jeden nebo žádný z předchozích dvou drátů
je bílý nebo černý.