Na téma Následujte vůdce

Dětská hra. Prostě následujte vůdce. Jenom pokud se vám to nepodaří, trest je poněkud vybuchující.

Tento modul obsahuje 8–12 drátů, které spojují očíslované zástrčky ve smyčce. Každý drát vede od jedné zástrčky do druhé po směru hodinových ručiček. V tomto manuálu jsou dráty očíslovány podle zástrčky, ze které vychází, takže drát, který vede ze zástrčky 1 do zástrčky 2 je brán jako „drát 1,“ zatímco drát ze zástrčky 12 do zástrčky 1 je brán jako „drát 12.“

Řešte modul tím, že přestřihnete počáteční drát a všechny platné drátů v pořadí sekvence. Každý drát se musí buď přestřihnout, nebo ne podle stavu minulého drátu/minulých drátů v sekvenci. Vyhněte se přestřihnutím drátů mimo pořadí.

Zjišťování počátečního drátu

Řiďte se prvním pravidlem, které platí:

  1. Pokud bomba obsahuje RJ-45 port a na modulu je drát vedoucí ze zástrčky 4 přímo do zástrčky 5, začněte tímto drátem.
  2. Jinak, pokud modul obsahuje drát vedoucí ze zástrčky rovné počtu baterií na bombě, začněte tímto drátem.
  3. Jinak, pokud modul obsahuje drát vedoucí ze zástrčky rovné první číslici sériového čísla, začněte tímto drátem.
  4. Jinak, pokud bomba obsahuje rozsvícený indikátor s nápisem CLR, ignorujte všechny následující instrukce a přestřihněte všechny dráty v sestupném čísleném pořadí.
  5. Pokud nic z výše uvedeného neplatí, počáteční drát je ten, který vede ze zástrčky s nejmenším číslem.

Stříhání drátů

  • Vždy stříhejte počáteční drát. Potom se přesuňte na další drát.
  • Od této pozice stříhejte dráty tak, jak je řečeno kroky v následující tabulce. Počáteční krok je roven první cifře v sériovém čísle. Pokud sériové číslo neobsahuje žádná písmena, začněte krokem A.
  • Když budete pokračovat k dalšímu drátu, také pokračujte na následující krok v abecedě, abyste zjistili, jestli přestřihnout drát.
  • „Předchozí drát(y)“ může odkazovat na dráty mimo počáteční pozici v sekvenci.
  • Pokud je počáteční drát červený, zelený, nebo bílý, přesouvejte se na kroky v opačném pořadí v abecedě.
Krok Přestřihněte tento drát, pokud:
A, nebo N Předchozí drát není žlutý, modrý, nebo zelený.
B, nebo O Předchozí drát vede do zástrčky sudého čísla.
C, nebo P Předchozí drát má být přestřihnut.
D, nebo Q Předchozí drát je červený, modrý, nebo černý.
E, nebo R Alespoň dva z předchozích tří drátů mají stejnou barvu.
F, nebo S Přesně jeden z předchozích dvou drátů má stejnou barvu jako tento.
G, nebo T Předchozí drát je žlutý, bílý, nebo zelený.
H, nebo U Předchozí drát nemá být přestřihnut.
I, nebo V Předchozí drát přeskakuje zástrčku.
J, nebo W Předchozí drát není bílý, černý, nebo červený.
K, nebo X Předchozí dva dráty mají jinou barvu.
L, nebo Y Předchozí drát nevede do zástrčky s číslem 6 nebo méně.
M, nebo Z Přesně jeden, nebo žádný z předchozích dvou drátů je bílý nebo černý.