Na téma Směnárny Cizích Kurzů (čeština)

Kdyby bomby byly obchodními makléři...

Zneškodňování tohoto modulu vyžaduje experta, který má připojení k internetu.

Tento modul má schopnost připojit se k internetu a zjistit stav směnných kurzů. Modul obsahuje 3×3 mřížku kláves, kde každá klávesa obsahuje světelnou diodu. NEMAČKEJTE ŽÁDNÉ KLÁVESY NA TOMTO MODULU, POKUD SVĚTELNÉ DIODY BLIKAJÍ.

Klávesy jsou seskupeny v řadách:

Vrchní řada: ISO 4217 abecední kód pro počáteční měnu.[1][2]
Střední řada: ISO 4217 abecední kód pro cílovou měnu.[1][2]
Spodní řada: Hodnota měny, kterou máte převést.

Pokud se všechny světelné diody rozsvítily zeleně:

Zadejte následující adresu do prohlížeče vašeho zařízení:
https://api.exchangerate.host/latest?base=XXX&symbols=YYY
Nahraďte XXX s ISO 4217 abecedním kódem pro počáteční měnu.
Nahraďte YYY s ISO 4217 abecedním kódem pro cílovou měnu.
Obdržíte data ve formátu JavaScript, hledejte {"YYY": ČÍSLO}, kde YYY je cílová měna a ČÍSLO je směnný kurz. S použitím směnného kurzu převeďte číslo ve spodní řadě z počáteční měny na cílovou měnu, toto číslo zaokrouhlete dolů a poznačte si druhou cifru zleva[4]. Zmáčkněte N-tou klávesu, kde N je poznačená cifra (klávesy počítejte zleva doprava a ze shora dolů)[5].

Pokud se všechny světelné diody rozsvítily červeně:

V tomto případě se modulu nepodařilo zjistit dnešní směnné kurzy. Zjistěte ISO 4217 číselný kód pro cílovou měnu a poznačte si druhou cifru z prava. Stiskněte N-tou klávesu, kde N je poznačená cifra (počítejte klávesy zleva doprava, ze shora dolů) [5].

[1]: Pokud bomba obsahuje více než jednu baterii, tak se kód pro počáteční měnu a kód pro cílovou měnu prohodí.
[2]: Tyto kódy mohou být ISO 4217 číselné kódy.
[3]: Směnné kurzy jsou aktualizovány kolem 16:00.
[4]: V případě, že převedené číslo je menší než 10, tak poznačené číslo je 0.
[5]: V případě, že poznačené číslo je 0, stiskněte klávesu vlevo nahoře.