Na téma Nezapomeň Na Mě (čeština)

Tento modul má rád pozornost, ale ne moc pozornosti.

 • Hlavní displej se bude měnit po každém vyřešeném modulu.* Momentální fáze se nachází na menším displeji.
 • Sečtěte číslo na velkém displeji s korespondujícím číslem získaného z tabulky níže, a započítejte pouze poslední cifru. Toto je spočítané číslo pro danou fázi.
 • Jakmile všechny ostatní moduly* byly dokončeny, displej zhasne.
 • Zmáčkněte všechna vypočítaná čísla na klávesnici v pořadí, ve kterém jste je dostali.
 • Pokud špatně vypočítané číslo bylo zadáno, číslo které se zobrazilo pro fázi, ve které jste udělali chybu, se zbarví do zelena.
První číslo:
 • Pokud má bomba nerozsvícený indikátor CAR, číslo je 2.
 • Jinak pokud má bomba více nerozsvícených indikátorů než rozsvícených indikátorů, číslo je 7.
 • Jinak pokud bomba nemá žádné nerozsvícené indikátory, číslo je počet rozsvícených indikátorů.
 • Jinak je číslo poslední číslo sériového čísla.
Druhé číslo:
 • Pokud má bomba sériový port a 3 nebo více čísel v sériovém čísle, číslo je 3.
 • Jinak pokud předchozí vypočítané číslo bylo sudé, číslo je předchozí vypočítané číslo +1.
 • Jinak je číslo předchozí vypočítané číslo -1.
Všechna ostatní čísla:
 • Pokud jakékoliv z předchozích dvou vypočítaných čísel byla 0, číslo je největší číslo v sériovém čísle.
 • Jinak pokud obě z předchozích dvou vypočítaných čísel byly sudé, číslo je nejmenší liché číslo v sériovém čísle, nebo 9 pokud jsou všechna čísla v sériovém čísle sudá.
 • Jinak je číslo nejvíce levou cifrou (NLC) součtu dvou předchozích vypočítaných čísel.

*Některé moduly jsou ignorovány tímto modulem [Nezapomeň Na Mě].