Na MagiiXXXXTéma Přátelství (čeština)

Hej. Tuhle bombu bych zneškodnil za deset vteřin.

Nalezněte symboly přátelství z displeje v následující tabulce. Ze symbolů, které označují sloupce, ignorujte na displeji ten nejvíce vlevo, který není přesně nad ani pod žádným jiným symbolem přátelství na displeji. Ze symbolů, které označují řádky, ignorujte na displeji ten nejvíce nahoře, který není ve stejné výšce jako žádný jiný symbol přátelství na displeji. Vyberte jeden z Prvků Harmonie, který se nachází na průsečících zbývajících řádků a sloupců.
Upozornění: Tento modul zatím neobsahuje český překlad. Pokud již na modulu jsou české výrazy, ale v manuálu se nevyskytují, kontaktujte prosím FranK#0618 na Discordu.

JGUKV8LCH4WPMR
7S8UNJ9YFPQCR4
QRH4F7JE8TN9AX
D3SHUETPVJLA47
AF3TMPRWSXUNGB
VKGPQDUL3HMREC
49TFBXDUY3RLHM
G49J83XKAYSW7D
KTFBJQ3SECPUWL
SMAC7HEBGFVXLN
87VL9RKDTQBYXA
W84QGYVT7N3BCP
MAW9HKYJNDXE8F
YNBGWSMQK9CVDE
A = Altruism
B = Amicability
C = Authenticity
D = Benevolence
E = Caring
F = Charitableness
G = Compassion
H = Conscientiousness
J = Consideration
K = Courage
L = Fairness
M = Flexibility
N = Generosity
P = Helpfulness
Q = Honesty
R = Inspiration
S = Kindness
T = Laughter
U = Loyalty
V = Open-mindedness
W = Patience
X = Resoluteness
Y = Selflessness
3 = Sincerity
4 = Solidarity
7 = Support
8 = Sympathy
9 = Thoughtfulness