Na téma Identifikace funkcí

Funguje tenhle modul tak, jak má?

Tento hlídací modul po své aktivaci ukáže náhodný graf funkce. Cílem je najít správný typ funkce z grafu.

Ovládání modulu

 • Použijte levé a pravé šipky ve spodní části pro procházení různých typů funkcí.
 • Stiskněte na nápis typu funkce pro potvrzení odpovědi.

Modul se deaktivuje, pokud uhádnete typ funkce správně. Pokud potvrdíte špatnou odpověď, dostanete chybu. Modul se nedeaktivuje.

Důležité informace

 • Na modulu se objeví pouze typy funkcí uvedeny níže.
 • Logaritmické funkce mají vždy předpis y=logax, kdy a>1, aby se nepletly grafy logaritmických a exponenciálních funkcí.
 • Exponenciální funkce nemají nikdy předpis y=ax, kdy 0a1, aby se nepletly grafy logaritmických a exponenciálních funkcí.

Typy funkcí

Tento modul obsahuje následující typy funkcí

 • Lineární
 • Konstantní
 • Lomenná
 • Kvadratická
 • Kubická
 • Goniometrická
 • Exponencíální
 • Logaritmická

Ostatní informace

 • Grafy se mohou pohybovat nahoru a dolů.
 • Grafy se mohou pohybovat doleva a doprava.
 • Grafy mohou být převráceny podél osy x a osy y.
 • Každá funkce má v tomto modulu pouze 10 různých grafů.

Explanation

Typ Ukázkový graf Popis
Lineární Ukázka grafu lineární funkce. Grafy lineárních funkcí jsou rovné čáry, které jdou z levého horního rohu do pravého dolního rohu, nebo z pravého horního rohu do levého dolního rohu. Jejich předpis je y=ax+b.
Konstantní Ukázka grafu konstatní funkce. Grafy konstantních funkcí jsou rovné čáry rovnoběžné s osou x. Jejich předpis je y=a.
Lomenná Ukázka grafu lomenné funkce. Grafy lomenných funkcí jsou hyperboly, které jsou křivky se dvěma částmi. Jejich předpis je y=ax+b.
Kvadratická Ukázka grafu kvadratické funkce. Grafy kvadratických funkcí jsou paraboly, které jsou křivky s jenom jednou částí. Jejich předpis je y=ax2+bx+c.

Explanation

Typ Ukázkový graf Popis
Kubická Ukázka grafu kubické funkce. Grafy kubických funkcí se na jedné straně rozjíždí do nekonečna a na druhé straně do záporného nekonečna. Jejich předpis je y=ax3+bx2+cx+d.
Goniometrická Ukázka grafu goniometrické funkce. Grafy goniometrických funkcí jsou zvláštní. Jsou periodické a nekonstantní. Tenhle modul bere jejich inverzní funkce také jako goniometrické funkce. Na modulu nenajdete žádné exponenciálně rostoucí goniometrické funkce. Jejich předpis se liší.
Exponenciální Ukázka grafu exponenciální funkce. Grafy exponenciálních funkcí jsou křivky (pouze jedna křivka), které exponenciálně rostou. Jejich předpis je y=abx+c.
Logaritmická Ukázka grafu logaritmické funkce. Grafy logaritmických funkcí jsou křivky velmi podobné exponenciálním grafům. Logaritmické funkce jsou dokonce inverzní funkce exponenciálních funkcí. Jejich předpis je y=alogbx+c.