Na téma Příšerné Paměti (čeština)

Myslel jsem si, že Paměť měla čísla jen do 4. Do háje, dnes už si nic nezapamtuju.

  • Zmáčkněte správné tlačítko, abyste postopili v modulu do další fáze. Dokončete všechny fáze, abyste zneškodnili modul.
  • Když zmáčknete špatné tlačítko, modul se zresetuju do fáze 1 a dá vám to chybu.
  • Pořadí tlačítek je seřazena zleva doprava.

Fáze 1:

Pokud je na displeji 1, zmáčkněte tlačítko s nápisem 6.
Pokud je na displeji 2, zmáčkněte tlačítko na první pozici.
Pokud je na displeji 3, zmáčkněte zelené tlačítko.
Pokud je na displeji 4, zmáčkněte tlačítko na třetí pozici.
Pokud je na displeji 5, zmáčkněte tlačítko s nápisem 2.
Pokud je na displeji 6, zmáčkněte oranžové tlačítko.

Fáze 2:

Pokud je na displeji 1, zmáčkněte tlačítko na stejné pozici, kterou jste zmáčkli ve fázi 1..
Pokud je na displeji 2, zmáčkněte fialové tlačítko.
Pokud je na displeji 3, zmáčkněte tlačítko s nápisem 1.
Pokud je na displeji 4, zmáčkněte tlačítko se stejným nápisem, které jste zmáčkli ve fázi 1.
Pokud je na displeji 5, zmáčkněte tlačítko na šesté pozici.
Pokud je na displeji 6, zmáčkněte tlačítko se stejnou barvou, kterou jste zmáčkli ve fázi 1.

Fáze 3:

Pokud je na displeji 1, zmáčkněte tlačítko se stejným nápisem, kterou mělo tlačítko na čtvrté pozici ve fázi 1.
Pokud je na displeji 2, zmáčkněte tlačítko na stejné pozici, kde bylo zelené tlačítko ve fázi 2.
Pokud je na displeji 3, zmáčkněte tlačítko se stejnou barvou, kterou mělo tlačítko s nápisem 5 ve fázi 2.
Pokud je na displeji 4, zmáčkněte tlačítko se stejným nápisem, kterou mělo tlačítko na první pozici ve fázi 1.
Pokud je na displeji 5, zmáčkněte tlačítko na stejné pozici, kterou jste zmáčkli ve fázi 2.
Pokud je na displeji 6, zmáčkněte tlačítko se stejnou barvou, kterou mělo tlačítko na třetí pozici ve fázi 1.

Fáze 4:

Pokud je na displeji 1, zmáčkněte tlačtko na stejné pozici, kde byl nápis 2 ve fázi 1.
Pokud je na displeji 2, zmáčkněte tlačítko se stejným nápisem, který byl na druhé pozici ve fázi 3.
Pokud je na displeji 3, zmáčkněte tlačítko se stejnou barvou, kterou jste zmáčkli ve fázi 2.
Pokud je na displeji 4, zmáčkněte tlačítko na stejné pozici, kterou jste zmáčkli ve fázi 3.
Pokud je na displeji 5, zmáčkněte tlačítko se stejnou barvou, kterou měl nápis 4 ve fázi 1.
Pokud je na displeji 6, zmáčkněte tlačítko se stejným nápisem, kterou mělo tlačítko na šesté pozici ve fázi 3.

Fáze 5:

Pokud je na displeji 1, zmáčkněte tlačítko se stejnou barvou, která byla na třetí pozici ve fázi 4.
Pokud je na displeji 2, zmáčkněte tlačítko na stejné pozici, kde byl nápis 6 ve fázi 3.
Pokud je na displeji 3, zmáčkněte tlačítko se stejným nápisem, který jste zmáčkli ve fázi 4.
Pokud je na displeji 4, zmáčkněte tlačítko se stejným nápisem, který mělo červené tlačítko ve fázi 1.
Pokud je na displeji 5, zmáčkněte tlačítko se stejnou barvou, kterou jste zmáčkli ve fázi 3.
Pokud je na displeji 6, zmáčkněte tlačítko na stejné pozici, kterou mělo modré tlačítko ve fázi 2.