Na téma Knoflíků (čeština)

Zbytečně komplikované a nekonečně potřebné. Představte si, že by takové odborné znalosti byly použity k výrobě něčeho jiného než ďábelských hříček.

  • Tento modul je tzv. hlídací, což znamená, že ho nestačí zneškodnit jednou. Bude se objevovat náhodně dokud nedeaktivujete ostatní moduly.
  • Knoflík může být otočen do jednoho ze čtyř směrů.
  • Knoflík musí být otočen do správné pozice než časovač knoflíku dojde k nule.
  • Správná pozice může být určena stavem dvanácti LEDek.
  • Pozice knofláíku závisí na tom, kde se nachází nápis "UP", který se může hýbat.
  • V následující tabulce první číslo znaemná kolik LEDek svítí v levé části a druhé číslo znaemná kolik LEDek svítí v pravé části

Pozice LEDek

Pozice LEDekPozice knoflíku
0, 3DOLEVA
1, 4DOLEVA
3, 2DOLŮ
4, 3NAHORŮ
4, 4NAHORŮ
5, 2DOPRAVA
5, 3DOLŮ
5, 4DOPRAVA