Na téma LED Šifrování (čeština)

Ooooh, lesklá světla a tlačítka. Dotkni se jich!

 • Na modulu jsou nainstalovány LEDky, které reprezentují fáze (minimálně 2, maximálně 5). K zneškodnění modulu tyto fáze musí být dokončeny tak, jak jdou za sebou.
 • Na modulu jsou také čtyři tlačítka s různými písmeny. Tato písmena se mění v každé fázi.
 • Aktuální fáze je značena číslem v levém horním rou modulu.
 • První fáze = První LEDka, Druhá fáze = Druhá LEDka...
 • Násobek aktuální fáze je značen barvou LEDky, která přísluší dané fázi. Použijte následující tabulku:
  Červená Zelená Modrá Žlutá Fialová Oranžová
  2 3 4 5 6 7
 • Přiřaďte písmena k číslům 0-25 (kde A = 0, B = 1, C = 2, atd.).
 • Tlačítko je správné pokud jeho hodnota, vynásobená násobkem aktuální fáze je po odečtení 26 (tak aby číslo bylo v rozmezí 0-25) je stejná jako hodnota písmena na diagoanálně protilehlém tlačítku.
 • V každé fázi zmáčkněte správné tlačítko. Může být více než jedna správná odpoveď.
NÁPOVĚDA:
 1. Pokud (H x N) - 26 = H diagoanálně protilehlého tlačítka A ZÁROVEŇ je v rozmezí 0-25, toto tlačítko JE SPRÁVNÉ.
 2. Pokud (H x N) - 26 = H diagoanálně protilehlého tlačítka ALE NENÍ v rozmezí 0-25, tak přičtěte/odečtěte 25, aby toto číslo bylo v rozmezí 0-25.
 3. Pokud (H x N) - 26 ≠ H diagoanálně protilehlého tlačítka, toto tlačítko NENÍ SPRÁVNÉ.

  Kde: H = Hodnota písmene, N = Násobek aktuální fáze.