En cas de les tecles amb lletres

Encara no he pensat en res...

Vaja-se'n a l'Apèndix A per a la referència de la identificació de l'indicador.
Vaja-se'n a l'Apèndix B per a la referència de la identificació de les piles.

Seguix aquestes regles en l'ordre en què estan llistades. Fes la primera acció que aplique:
  1. Si el nombre és igual a seixanta-nou, pulsa la tecla amb la lletra "D"
  2. Si el nombre és divisible entre sis, pulsa la tecla amb la lletra "A"
  3. Si hi han dos o més piles en la bomba i el nombre és divisible entre tres, pulsa la tecla amb la lletra "B"
  4. Si el nombre de sèrie conté la "C", la "E" o el "3" i el nombre és major o igual a vint-i-dos, i menor o igual a setanta-nou, pulsa la tecla amb la lletra "B"
  5. D'altra banda, si el nombre de sèrie conté la "C", la "E" o el "3", pulsa la tecla amb la lletra "C"
  6. Si el nombre és menor que quaranta-sis, pulsa la tecla amb la lletra "D"
  7. D'altra banda, pulsa la tecla amb la lletra "A"