Na téma Výrokové Logiky (čeština)

Logické uvažování je jednoduché, ale ZÁROVEŇ u toho zneškodňovat bombu nejspíš ne.

  • Každá řádka ukazuje 3 písmena. Každé písmeno reprezentuje tvrzení, která najdete v tabulce 1.
  • V každé řádce, vyřešte nejprv tvrzení uvnitř závorek.
  • Tvrzení jsou spojena s logickými symboly, jejiž význam najdete v tabulce 2.
  • Pokud červená LED svítí nad tvrzením, aplikujte takzvanou negaci úplně na začátku řešení modulu. (nepravdivé tvzení se stane pravdivým a naopak).
  • Najděte konečný výsledek každé řádky a použijte tlačítka T/F abyste zadali True/False (True=Pravda False=Lež). Na závěr zmáčkněte tlačítko “Submit”.

Tabulka 1: Tabulka tvrzení (výroků)

Písmeno Tvrzení (výrok) Písmeno Tvrzení (výrok)
A Počet baterií je roven počtu indikátorů. N Na bombě jsou více jak 2 držáky na baterie.
B Sériové číslo obsahuje více písmen než číslic. O Bomba obsahuje rozsvícené i nerozsvícené indikátory.
C Bomba obsahuje indikátor IND. P Bomba obsahuje parallelní port.
D Bomba obsahuje indikátor FRK. Q Bomba obsahuje přesně 2 porty.
E Bomba obsahuje přesně 1 nerozsvícený indikátor. R Bomba obsahuje PS/2 port.
F Bomba obsahuje více jak 1 typ portu. S Součet čísel v sériovém čísle je větší jak 10
G Bomba obsahuje 2 nebo více baterií. T Bomba obsahuje indikátor MSA.
H Bomba obsahuje méně jak 2 baterie. U Bomba obsahuje přesně 1 držák na baterie.
I Poslední číslo sériového čísla je liché. V Sériové číslo obsahuje samohlásku.
J Bomba obsahuje více jak 4 baterie. W Bomba neobsahuje indikátory.
K Bomba obsahuje přesně 1 rozsvícený indikátor. X Bomba obsahuje přesně 1 indikátor.
L Bomba obsahuje více jak 2 indikátory. Y Bomba obsahuje více jak 5 portů.
M Bomba neobsahuje duplikované porty. Z Bomba obsahuje méně jak 2 porty.

Tabulka 2: Seznam logických spojovacích symbolů.

Logické Spojení Symbol Ekvivalent k Logickému Členu Význam
Negace Červená LED nad tvrzením NOT Negace tvrzení je pravdivá, pokud je tvrzení nepravdivé. Jinak je negace tvrzení nepravdivá.
Konjunkce AND Tvrzení je pravdivé, pokud obě jeho části jsou pravdivé. Jinak je tvrzení nepravdivé.
Disjunkce OR Tvrzení je pravdivé, pokud alespoň jedna jeho část je pravdivá. Jinak je tvrzení nepravdivé.
Exkluzivní Disjunkce XOR Tvrzení je pravdivé, pokud přesně jedna jeho část je pravdivá. Jinak je tvrzení nepravdivé.
Negovaná Konjunkce | NAND [OPAK KONJUNKCE] Tvrzení je nepravdivé, pokud obě jeho části jsou pravdivé. Jinak je tvrzení pravdivé.
Negovaná Disjunkce NOR [OPAK DISJUNKCE] Tvrzení je nepravdivé, pokud alespoň jedna jeho část je pravdivá. Jinak je tvrzení pravdivé.
Negovaná Exkluzivní Disjunkce XNOR [OPAK EXKLUZIVNÍ DISJUNKCE] Tvrzení je nepravdivé, pokud přesně jedna jeho část je pravdivá. Jinak je tvrzení pravdivé.
Implikace (Zleva) - Tvrzení je nepravdivé, pokud jeho levá část je pravdivá a jeho pravá část je nepravdivá. Jinak je tvrzení pravdivé.
Implikace (Zprava) - Tvrzení je nepravdivé, pokud jeho levá část je nepravdivá a jeho pravá část je pravdivá. Jinak je tvrzení pravdivé.