Na téma Kašematiky (čeština)

Pojďme na to, 96 + 3 = 99. Oh bože.

Tento modul vám ukáže matematickou rovnici. Vyřešte rovnici a stiskněte tlačítko s nápisem “Push!” přesně tolikrát.[1][2] Pokud počet stisknutí přesáhne 99, dostanete chybu a počet stisknutí se vrátí zpět na 0. Pokud odešlete špatnou odpověď dostanete chybu a počet stisknutí se vrátí zpět na 0

[1] Pokud je číslo větší než 99, odečítejte 50 do doby, než číslo bude v rozmezí 0-99.

[2] Pokud je číslo menší než 0, přičítejte 50 do doby, než číslo bude v rozmezí 0-99.