Na téma Paměťi (čeština)

Paměť je křehká věc, ale to i všechno ostatní, když bomba vybuchne. Takže dávejte pozor!

  • Stiskněte správné tlačítko abyste se posunuli do další fáze (Stage). Dokončete všech 5 fází abyste zneškodnili modul.
  • Když stiskněte nesprávné tlačítko, tak vás to vrátí do 1. fáze.
  • Pozice tlačítek jsou seřazeny zleva doprava.

1. Fáze:

Pokud je na displeji 1, stiskněte tlačítko na druhé pozici.
Pokud je na displeji 2, stiskněte tlačítko na druhé pozici.
Pokud je na displeji 3, stiskněte tlačítko na třetí pozici.
Pokud je na displeji 4, stiskněte tlačítko na čtvrté pozici.

2. Fáze:

Pokud je na displeji 1, stiskněte tlačítko s nápisem 4.
Pokud je na displeji 2, stiskněte tlačítko na stejné pozici jako ve fázi 1.
Pokud je na displeji 3, stiskněte tlačítko na první pozici.
Pokud je na displeji 4, stiskněte tlačítko na stejné pozici jako ve fázi 1.

3. Fáze:

Pokud je na displeji 1, stiskněte tlačítko se stejným nápisem jako ve fázi 2.
Pokud je na displeji 2, stiskněte tlačítko se stejným nápisem jako ve fázi 1.
Pokud je na displeji 3, stiskněte tlačítko na třetí pozici.
Pokud je na displeji 4, stiskněte tlačítko s nápisem 4.

4. Fáze:

Pokud je na displeji 1, stiskněte tlačítko na stejné pozici jako ve fázi 1.
Pokud je na displeji 2, stiskněte tlačítko na první pozici.
Pokud je na displeji 3, stiskněte tlačítko na stejné pozici jako ve fázi 2.
Pokud je na displeji 4, stiskněte tlačítko na stejné pozici jako ve fázi 2.

5. Fáze:

Pokud je na displeji 1, stiskněte tlačítko se stejným nápisem jako ve fázi 1.
Pokud je na displeji 2, stiskněte tlačítko se stejným nápisem jako ve fázi 2.
Pokud je na displeji 3, stiskněte tlačítko se stejným nápisem jako ve fázi 4.
Pokud je na displeji 4, stiskněte tlačítko se stejným nápisem jako ve fázi 3.