Na téma Hledání Min (čeština)

Cítím, že Hledání Min na bombě je trochu zbytečné.

  • Tento modul obsahuje mřížku, složenou z buněk a tlačítko pro přepínání režimu.
  • Pomocí tlačítka pro přepínání režimu si můžete přepínat mezi dvěma režimy.
    • Dig Mode ("Kopací Režim") - Tento režim odkryje buňku, která podle Vás neobsahuje minu.
    • Flag Mode ("Vlajkový Režim") - Tento režim položí vlajku na buňku, která podle Vás obsahuje minu.

KROK 1: Lokalizace počáteční buňky

Barva#
Červená5
Oranžová2
Žlutá3
Zelená1
Modrá6
Fialová4

První buňka, do které se bude kopat bude jedna z těch barevných. Vezměte druhou cifru sériového čísla. Pokud je to nula, nahraďte 10. Napočítejte přesně tolik barevných čtverců v pořadí čtení, pokud to bude nutné, tak se vraťte do levého horního rohu a pokračujte.

Zjistěte hodnotu této barvy v tabulce. Přičtěte číselnou hodnotu prvního písmena v sériovém čísle, kde A = 1, B = 2, atd. Začněte v pravém dolním rohu a napočítejte přesně tolik barevných čtverců v opačném pořadí čtení, pokud to bude nutné, tak se vraťte do pravého dolního rohu a pokračujte. Tento proces vám dá první buňku, do které se bude kopat.

POZNÁMKA: Nemůžete kopat do ostatních buněk do té doby než vykopete správnou počáteční buňku.

POZNÁMKA 2: Kopání do nesprávné počáteční buňky vám dá chybu, nezáleží na tom jestli na tom místě je mina či nikoliv.

POZNÁMKA 3: Pořadí čtení je zleva doprava a zeshora dolů, opačné pořadí čtení je zprava doleva a zezdola nahorů.

KROK 2: Vyřešení Hledání Min

Každé číslo na mřížce ukazuje kolik min je v okolních 8 buňkách. Díky těmto číslům zjistěte kde se nachází miny. Jakmile buď všechy neminové buňky byly vykopány, nebo všechny byly na všechny minové buňky položeny vlajky, modul se zneškodní. Když kopnete do buňky kde se nachází mina, tak tato mina se odhalí a dostanete chybu.

POZNÁMKA 4: Klikáním na číslo zatímco kopete, vykopete všechny buňky okolo, které nemají vlajku.

POZNÁMKA 5: Když podržíze buňku, označíte tuto buňku vlajkou namísto jejího vykopání.