Na téma Moderní Šifry (čeština)

Římský válečník Caesad měl vlastní cestu jak zašifrovat své informace. Můžeme o něm hovořit jako o otci moderní kryptofrafie. Ale ty jsi kvalifikovaný voják, takže nebudeš mít problém s dešifrováním naší zprávy, že ne ??

Dostali jste zašifrované slovo. Dešifrujte ho, napište ho do druhého rámečku a zmáčkněte tlačítko OK k vyřešení modulu.
Abyste dešifrovali slovo, začněte s hledáním klíče, který získáte tak že sečtěte všechna čísla v sériovém čísle a poté se podívejte na sekci "Písmeno-Číselný Vztah".
Řiďte se případy k nalezení vašeho slova.
Mějte na paměti že pokud máte nějaké chyby* tak musíte přičíst počet chyb k výslednému klíči.

X = Výsledný klíč (včetně případných chyb*)

Případ 01: Sériové číslo obsahuje samohlásku:
Každé písmeno slova musí být obráceně posunuto o X písmen.
Pamatujte že pokud se dostanete pod 0, dalším číslem bude 25, protože čísla jsou zde pouze od 0 do 25.
Případ 02: Bomba obsahuje více než 3 baterie:
Každé písmeno slova musí být posunuto dopředu o X písmen.
Pamatujte že pokud se dostanete nad 25, dalším číslem bude 0, protože čísla jsou zde pouze od 0 do 25.
Případ 03: Bomba obsahuje Sériový port:
Pokud je toto vaše první slovo, řiďte se pokyny Případu 01, jinak pokračujte.
K X přičtěte počet písmen vašeho posledního slova, které jste dešifrovali, a dále pokračujte jako v Případě 01.
Pamatujte že pokud se dostanete pod 0, dalším číslem bude 25, protože čísla jsou zde pouze od 0 do 25.
Případ 04: Žádný z předešlých případů neplatí:
K X přičtěte počet vyřešených modulů v moment, kdy se slovo vygenerovalo, a dále pokračujte jako v Případě 02.
Pamatujte že pokud se dostanete nad 25, dalším číslem bude 0, protože čísla jsou zde pouze od 0 do 25.


*Přičtěte pouze chyby, které jste měli v moment, kdy se slovo vygenerovalo.

Písmeno-Číselný VztahPísmeno Číslo
Q 0
W 1
E 2
R 3
T 4
Y 5
U 6
I 7
O 8
P 9
A 10
S 11
D 12
F 13
G 14
H 15
J 16
K 17
L 18
Z 19
X 20
C 21
V 22
B 23
N 24
M 25