Na téma Modulů Proti Lidskosti (čeština)

Některé z těchto modulů jsou opravdu nehumánní. Co tedy uděláš? Vysměješ se jim do obličeje.

Tento modul obsahuje dva balíčky karet, kde každý balíček obsahuje 10 karet. První dvě karty které vidíte (jednu černou, jednu bílou) jsou primární karty a obě se považují za číslo 1. Každé kartě může v daném balíčku být přiřazeno číslo mezi 1 a 10.

Jak zjistit sekundární karty:

Pokud se z písmen dá složit slovo POOP (2x P a 2x O), na jedné z primárních karet, nastavte tuto kartu (nebo obě karty, pokud obě splňují tuto podmínku) na číslo 2.

Jinak sekundární černá karta = počet nerozsvícených indikátorů + počet portů.
Sekundární bílá karta = počet rozsvícených indikátorů + počet baterií.

Jak zjistit finální karty:

Pokud pouze sekundární černá karta odkazuje na modul, který se nachází na bombě, upravte sekundární bílou kartu o +2.

Pokud pouze sekundární bílá karta odkazuje na modul, který se nachází na bombě, upravte sekundární černou kartu o +1.

Pokud obě sekundární karty odkazují na modul, který se nachází na bombě, upravte sekundární černou kartu o +4 a sekundární bílou kartu o +3.

Pokud ani jedna ze sekundárních karet neodkazuje na modul, nacházející se na bombě:

  • Pokud sériové číslo obsahuje M, A nebo H, upravte obě sekundární o -2.
  • Jinak pokud černá karta se nachází nalevo, tak finální černá karta je počet odlišných portů a finální bílá karta je počet indikátorů.
  • Jinak finální černá karta je počet modulů na bombě a finální bílá karta zůstává stejná jako sekundární bílá karta.

Jakmile budete mít obě finální karty, zmáčkněte tlačítko SUBMIT.

Poznámky:

Černé karty mají černé pozadí a bílá písmena; bílé karty mají bílé pozadí a černá písmena.

Upravení o kladnou hodnotu znamená posouvání karet doprava. Upravení o zápornou hodnotu znamená posouvání karet doleva.

Pokud je číslo karty 0, nstavte tuto kartu na číslo 10. Pokud je vyšší jak 10, odečtěte 10. Pokud je menší než 1, přičtěte 10.

Zmáčknutím tlačítka RESET se modul vrátí do počátečního stavu a nedá vám to chybu.

Jakmile dostanete chybu, modul se sám vrátí do počátečního stavu. Všechny karty na modulu zůstanou stejné.

AŽ BUDE PŘEKLAD VŠECH MANUÁLŮ MODULŮ, KE KTERÝM SE MOHOU KARTY ODKAZOVAT, PŘIDÁM POMOCNOU TABULKU.