Na téma Monsplode, Bojuj! (čeština)

Jsi stále fanouškem nějakého animovaného seriálu z tvého dětství? Vypadá to, že jsi narazil na fanouška jiného seriálu.

  • Objevil jsi divokého Monsploda™.
  • Můžete proti němu provést 4 různé útoky.
  • Vyberte útok, který dá největší možné celkové poškození nepřátelskému Monsplodu™.
  • Špatný útok vám dá chybu a modul se zresetuje.
  • Každý útok má typ, poškození a někdy i speciální pravidlo.
    (Speciální pravidlo může zrušit platnost předchozích informací.)
  • Každý Monsplode™ má také typ a speciální pravidlo.
  • Celkové poškození útoku = základní poškození * násobitel výhody/nevýhody.

Tabulka 1: Seznam Monsplodů, jejich typy a speciální pravidla

Monsplode™ Jméno Typ Speciální pravidla
Buhar Buhar VODNÍ Nedostává žádné poškození od KAMENNÝCH útoků.
Lanaluff Lanaluff NORMÁLNÍ Pokud jeho jméno obsahuje písmeno shodující se s písmenem v sériovém čísle, tak dostává o 3 celkové poškození více od JEDOVATÝCH útoků.
Bob Bob NORMÁLNÍ Pokud bomba obsahuje rozsvícený indikátor BOB, tak dostává poškození pouze od NORMÁLNÍCH útoků.
Mountoise Mountoise KAMENNÝ Pokud bomba obsahuje chybu, tak jeho typ je NORMÁLNÍ.
Nibs Nibs NORMÁLNÍ Nedostává žádné poškození od TRAVNATÝCH útoků.
Monsplode™ Jméno Typ Speciální pravidla
Aluga Aluga NORMÁLNÍ Dostává o 2 celkové poškození více od OHNIVÝCH útoků. Dostává o 1 celkové poškození méně od VODNÍCH útoků.
Lugirit Lugirit DUCHAŘSKÝ Dostává o 2 celkové poškození více od VODNÍCH útoků. Dostává o 1 celkové poškození méně od OHNIVÝCH útoků.
Caadarim Caadarim NORMÁLNÍ Pokud bomba obsahuje alespoň jeden port, tak nedostává žádné poškození od NORMÁLNÍCH útoků.
Vellarim Vellarim VODNÍ Pokud bomba obsahuje parallelní port, tak nedostává žádné poškození od NORMÁLNÍCH útoků.
Flaurim Flaurim OHNIVÝ Pokud bomba obsahuje sériový port, tak nedostává žádné poškození od NORMÁLNÍCH útoků.
Gloorim Gloorim TEMNÝ Pokud bomba obsahuje DVI-D port, tak nedostává žádné poškození od NORMÁLNÍCH útoků.
Melbor Melbor TEMNÝ Pokud celkové poškození útoku je přesně 6 nebo 8, tak namísto toho dostane 0 poškození.
Clondar Clondar ELEKTRICKÝ Dostává o 3 celkové poškození více od VODNÍCH útoků.
Docsplode Docsplode NORMÁLNÍ Pokud se mezi útoky nachází útok "Boom", tak tento útok musí být použit. Tento útok nechá vybuchnout Docsploda namísto bomby.
Monsplode™ Jméno Typ Speciální pravidla
Magmy Magmy OHNIVÝ Pokud bomba obsahuje méně než 3 baterie, tak jeho typ je KAMENNÝ.
Pouse Pouse ELEKTRICKÝ Pokud celkové poškození útoku je 6 nebo více, tak namísto toho dostane 0.
Ukkens Ukkens JEDOVATÝ Nedostává žádné poškození od VODNÍCH útoků.
Zenlad Asteran TRAVNATÝ Pokud bomba obsahuje indikátor CAR, tak jeho typ je VODNÍ.
Zenlad Violan TRAVNATÝ Pokud bomba obsahuje indikátor CLR, tak jeho typ je VODNÍ.
Zenlad Zenlad TRAVNATÝ Dostává o 3 poškození více od ELEKTRICKÝCH útoků.
Zapra Zapra ELEKTRICKÝ Pokud bomba obsahuje méně než 3 baterie, tak jeho typ je NORMÁLNÍ.
Myrchat Myrchat JEDOVATÝ Pokud bomba neobsahuje žádné rozsvícené indikátory, tak jeho typ je TEMNÝ.
Percy Percy VODNÍ Percy nemůže vystát ptákoviny. Pokud se mezi útoky nachází útok "Splash", tak tento útok musí být použit.
Cutie Pie Cutie Pie NORMÁLNÍ Cutie Pie je kamarád! Namísto toho mu dej nejmenší možné poškození.

Tabulka 2: Seznam útoků se speciálními pravidly, jejich typy a jejich základní poškození

Jméno útoku Typ útoku Základní poškození Speciální pravidla
Appearify NORMÁLNÍ 4 Pokud je nepřítel TEMNÉHO typu, tak základní poškození je 10.
Battery Power ELEKTRICKÝ 0 Přičtěte 2 základní poškození za každou baterii na bombě.
Bedrock KAMENNÝ 0 Základní poškození je rovno počtu modulů na bombě.
Boo DUCHAŘSKÝ 0 Přičtěte 3 základní poškození za každou ‘0’ nebo ‘O’ v sériovém čísle.
Boom OHNIVÝ 0 Použitím toho útoku odbouchnete bombu.
Bug Spray JEDOVATÝ 2 Pokud je nepřítelem Melbor nebo Zenlad, tak základní poškození je 10.
Countdown JEDOVATÝ 0 Základní poškození je rovno zbývajícím minutám, které jsou zaokrouhleny dolů.
Dark Portal TEMNÝ 0 Základní poškození je rovno počtu portů.
Fiery Soul OHNIVÝ 0 Základní poškození = počet baterií * počet držáků na baterie.
Finale TRAVNATÝ 2 Pokud jsou všechny ostatní moduly vyřešeny, tak základní poškození je 10.
Freak Out DUCHAŘSKÝ 1 Pokud bomba obsahuje indikátor "FRK" nebo "FRQ", tak základní poškození je 5. Pokud je jakýkoliv z těchto indikátorů rozsvícený, tak základní poškození je 10.
Glyph NORMÁLNÍ 0 Základní poškození je rovno počtu písmen ve jméně nepřítele.
Last Word DUCHAŘSKÝ 0 Základní poškození je rovno poslednímu číslu v sériovém čísle.
Jméno útoku Typ útoku Základní poškození Speciální pravidla
Sendify NORMÁLNÍ 2 Pokud je nepřítel KAMENNÉHO nebo TRAVNATÉHO typu, tak základní poškození je 10.
Shock ELEKTRICKÝ 3 Pokud bomba obsahuje RJ-45 port, tak základní poškození je 10.
Shrink NORMÁLNÍ 0 Základní poškození je rovno nejmenšímu číslu v sériovém čísle.
Sidestep NORMÁLNÍ 0 Základní poškození je rovno počtu písmen v názvu útoku, který se nachází vlevo nebo vpravo od tohoto útoku.
Stretch NORMÁLNÍ 0 Základní poškození je rovno největšímu číslu v sériovém čísle.
Void TEMNÝ 2 Pokud žádný modul není vyřešen, tak základní poškození je 10.
Defuse ??? ??? Zneškodní tento modul.

Tabulka 3: Seznam útoků bez speciálních pravidel, jejich typy a jejich základní poškození

Jméno útoku Typ útoku Základní poškození Jméno útoku Typ útoku Základní poškození
Candle OHNIVÝ 2 Spectre DUCHAŘSKÝ 5
Cave In KAMENNÝ 3 Splash VODNÍ 0
Double Zap ELEKTRICKÝ 4 Tac NORMÁLNÍ 5
Earthquake KAMENNÝ 5 Tangle TRAVNATÝ 2
Flame Spear OHNIVÝ 6 Tic NORMÁLNÍ 3
Fountain VODNÍ 6 Toe NORMÁLNÍ 1
Grass Blade OHNIVÝ 4 Torchlight OHNIVÝ 4
Heavy Rain VODNÍ 4 Toxic Waste JEDOVATÝ 5
High Voltage ELEKTRICKÝ 6 Venom Fang JEDOVATÝ 3
Hollow Gaze TEMNÝ 4 Zap ELEKTRICKÝ 2
Ivy Spikes OHNIVÝ 6 - - -

Tabulka 4: Tabulka pro zjištění násobitele výhody/nevýhody

Typ
protivníka →
NO
RMÁ
LNÍ
JE
DO
VA
KA
ME
NNÝ
DU
CHA
ŘSKÝ
O
HNI
VO
DNÍ
TRA
VNA
E
LE
KTRI
CKÝ
TE
MNÝ
Typ
útoku ↓
NORMÁLNÍ x1 x1 x1/2 x0 x1 x1 x1 x1 x1
JEDOVATÝ x1 x1/2 x1/2 x1/2 x1 x1 x2 x1 x1
KAMENNÝ x1 x1 x1 x1 x2 x1 x1 x1 x1
DUCHAŘSKÝ x0 x1 x1 x2 x1 x1 x1 x1 x1/2
OHNIVÝ x1 x1 x1/2 x1 x1/2 x1/2 x2 x1 x1
VODNÍ x1 x1 x2 x1 x2 x1/2 x1/2 x1 x1
OHNIVÝ x1 x1/2 x2 x1 x1/2 x2 x1/2 x1 x1
ELEKTRICKÝ x1 x1 x1 x1 x1 x2 x1/2 x1/2 x1
TEMNÝ x1 x1 x1 x2 x1 x1 x1 x1 x1/2