בנוגע לקוד מורס (עברית)

שיטת תקשורת ימית ארכאית? מה עוד? לפחות זה קוד מורס אמיתי, אז שימו לב, אולי תלמדו משהו.

יש לשים לב כי על המודול ישנו סימול של ברקוד עם התיוג "HE V1", אחרת מדריך זה אינו המדריך הנכון.


  • תרגמו את האות מהאור המהבהב על פי טבלת קוד מורס ואייתו את אחת המלים בטבלה.
  • האות יחזור על עצמו, עם הפסקה ארוכה בין החזרות.
  • מרגע שזוהתה המילה, כוונו את התדר המתאים ולחצו על כפתור השידור.
איך לפענח:
  1. הבזק קצר מייצג נקודה
  2. הבזק ארוך מייצג מקף
  3. יש הפסקה ארוכה בין אותיות
  4. יש הפסקה ארוכה מאוד לפני שהמילה מתחילה מחדש
א צ  
ב ק  
ג   ר
ד ש
ה     ת
ו
ז  
ח 1      
ט 2    
י 3  
כ 4
ל 5
מ   6
נ 7  
ס 8    
ע     9      
פ   0        
אם המילה היא:יש להגיב בתדר:
סיסמה3.505 MHz
מהירות3.515 MHz
אורות3.522 MHz
תיאור3.532 MHz
רמזור3.535 MHz
רמאות3.542 MHz
אותיות3.545 MHz
הפלמח3.552 MHz
ההגנה3.555 MHz
עכביש3.565 MHz
ישראל3.572 MHz
אלפים3.575 MHz
קופים3.582 MHz
פיצוץ3.592 MHz
גולני3.595 MHz
גבעתי3.600 MHz