Over de Morse-codering (Nederlands)

Een oude vorm van scheepscommunicatie? Wat zal het volgende zijn? Het is wel échte Morsecode, dus let op, misschien leer je nog wat.

Controleer of er een barcodesticker op de module zit met het label “NL V1”, indien dit niet het geval is, is er een andere handleiding vereist.

  • Vertaal het signaal van het knipperlicht met de Morsecodeschema om een van de woorden uit de tabel te maken.
  • Het signaal herhaalt zich met een lange pauze tussen de herhalingen.
  • Als het woord is gevonden, voer de juiste frequentie in en druk op de verzendknop (TX).
International Morse Code
  1. Een korte lichtflits is een punt.
  2. Een lange lichtflits is een streep.
  3. Er is een lange pauze tussen letters.
  4. Er is een hele lange pauze voordat het woord herhaald.
A U
B V
C W  
D X
E Y  
F Z  
G  
H
I
J    
K 1      
L 2    
M   3  
N 4
O     5
P   6
Q   7  
R 8    
S 9      
T 0        
Is het woord:Stel deze frequentie in:
stuur3.505 MHz
buurt3.515 MHz
truus3.522 MHz
uurtje3.532 MHz
trucs3.535 MHz
broek3.542 MHz
bruin3.545 MHz
bruis3.552 MHz
bruist3.555 MHz
ruist3.565 MHz
ruiste3.572 MHz
suist3.575 MHz
suiste3.582 MHz
rijst3.592 MHz
prijs3.595 MHz
prijst3.600 MHz