Morsekode (Norsk)

En urgammel maritim kommunikasjons-metode? Hva blir det neste? Det er i hvert fall ekte morsekode, så følg med — kanskje lærer du noe!

Forsikre deg om at det er et klister på modulen merket: "NO V1", slik at du har den riktige manualen til den modulen.

  • Tolk signalet fra det blinkende lyset ved hjelp av morse-alfabetet under. Resultatet skal bli et av ordene i tabellen til høyre.
  • Signalet vil gjentas, med en lang pause mellom hver gang.
  • Når du har funnet ut hvilket ord det er, sett tilsvarende frekvens på senderen, og trykk på "TX"-knappen.
Hvordan tolke morsekode
  1. Et kort blink representerer en prikk.
  2. Et langt blink representerer en strek.
  3. Det er en kort pause mellom hver bokstav.
  4. Det er en lengre pause før ordet gjentas.
A V
B W  
C X
D Y  
E Z  
È É Æ
F Ø    
G   Å  
H
I
J    
K
L 1      
M   2    
N 3  
O     4
P   5
Q   6
R 7  
S 8    
T 9      
U 0        
Ord:Svar på frekvens:
morse3.505 MHz
økning3.515 MHz
åpning3.522 MHz
signal3.532 MHz
pokal3.535 MHz
sterk3.542 MHz
stopp3.545 MHz
vondt3.552 MHz
banan3.555 MHz
start3.565 MHz
vandre3.572 MHz
andre3.575 MHz
bombe3.582 MHz
varsom3.592 MHz
liksom3.595 MHz
sommer3.600 MHz