Angående Morsekod (Svenska)

En föråldrad form av marin kommunikation? Vad händer härnäst? Det är åtminstone det äkta morsealfabetet, så var uppmärksam så kanske du kan lära dig något.

Kontrollera att det finns en streckkod på modulen märkt ”SV V1”, annars är det här inte den rätta manualen.

  • Tolka signalen från det blinkande ljuset med hjälp av diagrammet och få ett av orden i tabellen.
  • Signalen kommer upprepas, med ett långt mellanrum mellan upprepningarna.
  • När ordet är identifierat, ställ in motsvarande frekvens och tryck på sändarknappen.
Internationella Morsealfabetet
  1. Varaktigheten av 1 kort teckendel är referens (enhetsintervallet)
  2. Längden av en lång teckendel = 3 enhetsintervall
  3. Avstånd mellan teckendelar = 1 enhetsintervall
  4. Avståndet mellan enskilda bokstäver inom ett ord = 3 enhetsintervall
  5. Pausen mellan ord = 7 enhetsintervall
A U
B V
C W  
D X
E Y  
F Z  
G  
H
I
J    
K 1      
L 2    
M   3  
N 4
O     5
P   6
Q   7  
R 8    
S 9      
T 0        
Om ordet är:Ställ in frekvens:
skala3.505 MHz
kalas3.515 MHz
blick3.522 MHz
stick3.532 MHz
dimma3.535 MHz
dekal3.542 MHz
ordlek3.545 MHz
rekord3.552 MHz
klick3.555 MHz
dejta3.565 MHz
stark3.572 MHz
drick3.575 MHz
steka3.582 MHz
stiga3.592 MHz
riktig3.595 MHz
bleka3.600 MHz