Na téma Války v Morseovce (čeština)

Ať už posíláte zásoby cizím spojencům nebo ponorky k útoku, životy leží ve vašich rukou.

  1. K zneškodnění tohoto modulu, dekódujte Morseoúv kód a rozsvícené LEDky k zjištění kombinace čtyř tlačítek, které jsou nutné k poslání správných lodí na moře. LEDky přetransformujte na binární kód, kde rozsvícené = 1 a nerozsvícené = 0.
  2. Použijte Tabulku 1, abyste zjistili správnou tabulku, správný sloupec a správnou řádku v tabulce. Pomocí spodní řady LEDek zjisti, kterou tabulku dále použít (A-F). Pomocí prostřední řady LEDek zjisti, který sloupec v tabulce použít (A-F). Pomocí vrchní řady LEDek zjisti, kterou řádku v sloupci použít (1-6). Získtejte číslo (1-8) z této pozice [tabulka-sloupec-řádka].
  3. A nakonec použijte Tabulku 2. Použijte sloupec označený číslem, které jste získali (1-8) a řádku označenou kódem získaným z Morseovky k získání závěrečných instrukcí. Zmáčkněte tlačítka v pořadá, které určily tyto instrukce, kde S znamená “SEND SUPPLY SHIP” (Poslat zásoby) a U znamená “SEND SUBMARINE” (Poslat ponorku). Pokud bylo zadáno špatné pořaadí lodí, dostanete chybu a Morseoúv kód a LEDky se zresetují.
Tabulka 1
11OO1O1O1OO1O11OO1O1OO11
Vzor spodní řadyABCDEF
Vzor prostřední řadyABCDEF
Vzor vrchní řady123456

Tabulka s Morseovým kódem

UVWXYZNOQPRSTABCDEFGHIJKLM
Tabulka A
ABCDEF
1543214
2676583
3781472
4812361
5123458
6234567
Tabulka B
ABCDEF
1654325
2787614
3812583
4123472
5234561
6345678
Tabulka C
ABCDEF
1765436
2818725
3123614
4234583
5345672
6456781
Tabulka D
ABCDEF
1876547
2121836
3234725
4345614
5456783
6567812
Tabulka E
ABCDEF
1187658
2232147
3345836
4456725
5567814
6678123
Tabulka F
ABCDEF
1218761
2343258
3456147
4567836
5678125
6781234
Tabulka 2
12345678
ABRSSSSUSSSSUSSUUSSSSUSUSUSSUUSUUUS
RBSUSSSSUSSUUSSSSUSUSUSSUUSUUUSSSSU
SVRSUSSUUSSSSUSUSUSSUUSUUUSSSSUUSSU
ZUXUUSSSSUSUSUSSUUSUUUSSSSUUSSUSUSU
ZAQSSUSUSUSSUUSUUUSSSSUUSSUSUSUUUSU
MOIUSUSSUUSUUUSSSSUUSSUSUSUUUSUSSUU
OPASUUSUUUSSSSUUSSUSUSUUUSUSSUUUSUU
VZQUUUSSSSUUSSUSUSUUUSUSSUUUSUUSUUU
XRPSSSUUSSUSUSUUUSUSSUUUSUUSUUUUUUU
OLLUSSUSUSUUUSUSSUUUSUUSUUUUUUUSSSS
AIRSUSUUUSUSSUUUSUUSUUUUUUUSSSSUSSS
RHGUUSUSSUUUSUUSUUUUUUUSSSSUSSSSUSS
MJNSSUUUSUUSUUUUUUUSSSSUSSSSUSSUUSS
VTTUSUUSUUUUUUUSSSSUSSSSUSSUUSSSSUS
XZSSUUUUUUUSSSSUSSSSUSSUUSSSSUSUSUS
SUNUUUUSSSSUSSSSUSSUUSSSSUSUSUSSUUS