Na téma Morseova Bludiště (čeština)

Doufám, že když toto vyřeším, dostanu alespoň zlatého Bludišťáka.

Upozornění: Manuál k Two-Factor ještě nebyl přeložen.
  • Dekódujte Morseovku z červeně blikajícího světla.**
  • První věcí, která problikne, je slovo, sloužící k nalezení správného bludiště.
  • Druhou věcí, která problikne, jsou souřadnice místa do kterého toto světlo musí být položeno. Souřadnice se skládají z písmena A-F, které reprezentuje sloupce a čísla 1-6, které reprezentuje řádky. Vlevo nahoře je A1.
  • Pokud se slovo nachází v Tabulce 1, použijte danou informaci v tabulce k zjištění správného bludiště. Pokud je číslo, které jste získali větší než 18, odečítejte 18 do té doby, než číslo bude v rozmezí 0-17.
  • Pokud se slovo nenachází v Tabulce 1, použijte toto slovo v Tabulce 2 a 3.
  • Upozornění: Nepřecházejte linky ukázané v bludišti. Tyto linky nejsou vidět na bombě.
  • Pokud bomba obsahuje nerozsvícený indikátor BOB A ZÁROVEŇ obsahuje 4 baterie ve 3 držácích, kde 2 jsou AA baterie a 2 jsou D baterie, tak Bob zabrání tomu, abyste získali nějakou chybu. Díky Bobe.
Tabulka 1:
  • Pokud bomba obsahuje Two-Factor, použijte druhé číslo zprava u obou Two-Factor kódů a serčtěte je.
  • Jinak, použijte počet nevyřešených modulů.
Počet vyřešených modulů
Počet chyb
Počet držáků na baterie
Počet odlišných typů portů
Počet portů
Počet rozsvícených indikátorů
Počet nerozsvícených indikátorů
Počet indikátorů
Počet portplatů
Poslední cifra sériového čísla
Součet cifer v sériovém čísle
Počet baterií
První cifra sériového čísla
**Čas na časovači, při spuštění bomby
Den v týdnu kdy bomba začala (Neděle = 0, Sobota = 6).
Počet prázdných portplatů
První sériové číselné písmeno mínus jedna (A=0, B=1, C=2, ...)
* - Bludiště se může změnit pro tato slova.
** - Tento čas je uváděň v minutách.
Tabulka 2:
Tabulka 3: