Mors Labirenti Konusunda

Durum ışığının kendi başına bir yaşamı olması şaşırtıcı.

 • Mors kodunu, yanıp sönen durum ışığından çözün. Kapalı durumda yeşil, açık durumda kırmızı yanar.**
 • Mors kodu ile aktarılan ilk kod, labirenti bulmak için kullanılan kelimedir.
 • Mors kodu ile aktarılan ikinci kod, durum ışığının yerleştirilmesi gereken koordinatlardır. Koordinatlar, kolonları temsil eden A-F arasındaki harflerden ve bunu takiben satırları temsil eden 1-6 arası rakamlardan oluşur. Labirentin sol üst koordinatı A1'dir.
 • Mors kodundan bulunan kelime, Tablo 1'de bulunuyorsa, bu tabloda yer alan bilgiler doğrultusunda hangi labirente bakılacağı bulunur. Eğer rakam 18'den büyükse 0-17 aralığında olana kadar 18 çıkartılır.
 • Aksi takdirde, kelime, Tablo 2 ve Tablo 3'te yer alan kelimeler arasından aranarak labirent belirlenir.
 • Uyarı: Labirentte gösterilen çizgilere çarpmayın. Bu çizgiler bomba üzerinde görünmezdir.
 • Eğer yanık olmayan bir BOB göstergesi ve 3 pil yatağında 4 pil varsa ve bu piller 2xAA + 2xD konfigurasyonunda ise Bob aktif olarak hata almanınızı engelleyecektir. Teşekkürler Bob.
Tablo 1:
 • Eğer iki-faktör widget varsa, her bir iki-faktör kodunun sağdan ikinci basamaklarının toplamını kullanın.
 • Aksi takdirde, çözülmemiş modüllerin sayısını kullanın.
Çözülen modül sayısı
Hata sayısı
Pil yatağı sayısı
Farklı çeşitlerdeki port sayısı
Toplam port sayısı
Yanan gösterge sayısı
Yanmayan gösterge sayısı
Gösterge sayısı
Port plakası sayısı
Seri numarasının son rakamı
Seri numarasındaki rakamlar toplamı
Pil sayısı
Seri numarasındaki ilk rakam
Dakika cinsinden başlangıç zamanı
Bombanın başlatıldığı günün sayısı
(Pazar = 0, Cumartesi = 6).
Boş port plakalarının sayısı
Seri numarasındaki ilk harfin alfabetik sırasının bir eksiği (A=0, B=1, C=2, ... Z=25) (İngiliz alfabesi sırası)
* - Bu kelimelere ait labirentler değişebilir.
** - Renk körü modu ayrıntıları için sayfa 3'e bakınız. Bazı yapılandırma seçenekleri için sayfa 4'e bakınız.
Tablo 2:
Tablo 3:

*Eğer Renk körü modu etkinse, modül, mevcut yapılandırma ayarlarından bağımsız olarak en azından OffState ya da MorseXmitState öğesinin kapalı olarak ayarlanmasını sağlar.

Nasıl Çevirilir 1. Kısa bir flaş bir noktayı temsil eder.2. Uzun bir flaş bir çizgiyi temsil eder.3. Harfler arasında uzun bir boşluk vardır.4. Kelime tekrarlanmadan önce çok uzun bir boşluk vardır. U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O Q P R S T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

MorseAMaze-settings.txt dosyası için yapılandırma seçenekleri
Modülün çeşitli durumları için durum ışığının rengini değiştirmek mümkündür. Aşağıdaki renkler mümkündür.

 • 0 - Off (Kapalı)
 • 1 - Green (Yeşil)
 • 2 - Red (Kırmızı)
 • 3 - Random (Rastgele)

Bunlar yapılandırılabilen seçenekler ve bu seçeneklerin varsayılan değerleridir.

 • SolvedState - Modül çözüldüğünde durum ışığının dönüşeceği durum. (Varsayılan: Off)
 • StrikeState - Hata yapıldığında durum ışığının bir saniye süre ile dönüşeceği durum. (Varsayılan: Off)
 • OffState - Mors kodu aktarılırken durum ışığının kapalı olduğu durumdaki rengi. (Varsayılan: Green)
 • MorseXmitState - Mors kodu aktarılırken durum ışığının açık olduğu durumdaki rengi. (Varsayılan: Red)

Son olarak, eğer herşeyi varsayılan değerlerine sıfırlamak isterseniz, "ResetToDefault"'u false'dan true'ya çevirin.