Na téma Matematické Morseovky (čeština)

Chápeš? Protože to kombinuje morseovku a matematiku! Už se vidím v nebi...

 • Každé písmeno v abecedě má vlastní číselnou hodnotu rovnající se jejich pozici (A=1, B=2 ... Z=26).
 • Číselná hodnota která není v rozsahu 1-26 se vrátí zpátky (Z+1=A, 26+1=1).
 • Na tomto modulu se ukážou tři písmena v morseově abecedě, která se budou přehrávat pořád dokola.
 • Abyste vyřešili tento modul, musíte odeslat správné písmeno s použitím morseovky pomocí tlačítka v dolní části modulu.
 • Malý spínač na vrchu modulu vypne / zapne světla tohoto modulu.
Všechna získaná písmena si převeďte na čísla.
Vemte čtvrtý a pátý znak sériového čísla. Toto je vaše dvojice.
Převeďte svou dvojici na čísla.
Pokud v jakékoliv fázi počítání bude číslo menší jak 1 tak přičtěte 26.
Pokud v jakékoliv fázi počítání bude číslo větší jak 26 tak odečtěte 26.

 • Za každý indikátor který obsahuje písmeno, jenž se shoduje s vašemi třemi získanými písmeny přičtěte 1 k prvnímu číslu z dvojice pokud indikátor svítí nebo přičtěte 1 k druhému číslu z dvojice pokud indikátor nesvítí.
 • Pokud součet vašich čísel z dvojic se dá odmocnit [1,4,9,16,25] přičtěte 4 k prvnímu číslu z dvojice. Jinak odečtěte 4 od druhého čísla z dvojice.
 • Přičtěte největší získané písmeno k prvnímu číslu z dvojice.
 • Pokud jakékoliv získané písmeno je prvočíslo [2,3,5,7,11,13,17,19,23] odečtěte tato čísla od prvního čísla z dvojice.
 • Pokud jakékoliv získané písmeno se dá odmocnit [1,4,9,16,25] odečtěte tato čísla od druhého čísla z dvojice.
 • Pokud jsou na bombě baterie a jakékoliv získané písmeno je dělitelné počtem baterií na bombě, tak odečtěte tato získaná čísla od obou čísel z dvojice.
Jakmile dokončíte všechny kroky, řiďte se těmito kroky: (výsledek zase v rozmezí 1-26)
 • Pokud jsou čísla stejná: Převeďte první číslo zpět na písmeno, dále na morseovku a toto písmeno odešlete.
 • Pokud je první číslo větší: Odečtěte čísla mezi sebou a rozdíl převeďte zpět na písmeno, dále na morseovku a toto písmeno odešlete.
 • Pokud je druhé číslo větší: Sečtěte čísla a součet převeďte zpět na písmeno, dále na morseovku a toto písmeno odešlete.
A 1 N 14
B2 O15
C3 P16
D4 Q17
E5 R18
F6 S19
G7 T20
H8 U21
I9 V22
J10W23
K11X24
L12Y25
M13Z26