Na téma Záhadného Čtverce (čeština)

Ó rytíři v zářící zbroji, vysvoboď nás ze spárů zlých lebek!

 • Pojmy “řádka” nebo “sloupec” na této straně vždy poukazují na níže uvedenou tabulku.
 • Neodhalujte lebku před odhalením rytíře.
 • Jak najít lebku:
  1. Pokud je prostřední pozice prázdná, lebka bude pod číslem 7. Dále pokračujte na krok 4.
  2. XX
   X
   XX
   Prostřední číslo určuje který řádek/sloupec použít. Pokud poslední číslo sériového čísla je jedno z pěti křížkem označených míst ( X ) ukázanaá na diagramu vpravo, použijete řádky. Pokud ne, použijete sloupce.
  3. Začněte na prázdné pozici na modulu. Použitím níže uvedené tabulky, zvažte každé číslo v řádce/sloupci a zkontrolujte, zda číslo, které vám vyšlo, není přímým sousedem k vaší aktuální pozici. Pokud je, pokračujte od této pozice. Konečná pozice je místo, kde se nachází lebka.
  4. K zneškodnění modulu, hýbejte s posuvníky tak, aby dosáhly cílové konstelace, zobrazené na další straně.
Poslední číslo sériového čísla
NELEŽÍ na křížkem označeném místě.
Číslo
uprostřed modulu
12345678
Poslední
číslo
sériového
čísla
LEŽÍ
na křížkem
označeném
místě
113546728
225738146
364817352
481253467
532684571
676125834
747361285
858472613

Pojmy “řádka” nebo “sloupec” na této straně vždy poukazují na modul.

Zjišťování cílové konstelace:

Předtím než pohnete jakýmkoliv posuvníkem, použijte součet řádků (Ř1, Ř2 a Ř3) a součet sloupců (S1, S2 a S3) abyste vyhledali správnou konstelaci v níže uvedené tabulce. Následující konstelace je vždy přijatelná.

123
456
78
S1 > S2,S3 S2 > S1,S3 S3 > S1,S2 Jinak
Ř1 > Ř2,Ř3
1?2
???
4?3
1?2
???
3?4
1?3
???
7?5
1?3
???
5?7
Ř2 > Ř1,Ř3
?1?
4?2
?3?
?1?
3?2
?4?
?2?
8?4
?6?
?2?
6?4
?8?
Ř3 > Ř1,Ř2
1??
?2?
??3
??3
?2?
1??
3??
?2?
??1
??1
?2?
3??
Jinak
123
?4?
???
1??
24?
3??
???
?4?
123
??1
?42
??3