Na téma Neutralizace (čeština)

Pravidla jsou jednoduchá: neutralizovat či být neutralizován.

 • Modul je zneškodněn správnou neutralizací kyseliny, obsaženou v tubě pomocí titrace s chemickou zásadou.
 • K vyřešení modulu musí být správný typ zásady, množství zásady a stav filtru.
 • Jakmile jsou všechny tyto věci správně nastavené, zmáčkněte tlačítko “Titrate” k potvrzení vašeho řešení.
 • Zadáním špatné odpovědi dostanete chybu. Správná odpověď zůstane nezměněna.
 • Více užitečných informací můžete najít v Dodatku NT27: Chemické Informace.

Krok 1: Zjistit Titranty

Typ kyseliny zjistíte použitím následující tabulky:

Barva Roztoku Typ Kyseliny
Červená Bromovodík
Žlutá Fluorovodík
Zelená Chlorovodík
Modrá Jodovodík

Zásadu, kterou musíte použít k titraci zjistíte díky následujícím podmínkám:

 • Pokud bomba obsahuje indikátor NSA a PŘESNĚ 3 baterie, přidejte amoniak.
 • Jinak pokud bomba obsahuje rozsvícený indikátor CAR, FRQ nebo IND, přidejte hydroxid draselný.
 • Jinak pokud bomba neobsahuje porty a sériové číslo obsahuje samohlásku, přidejte hydroxid lithný.
 • Jinak pokud chemický vzorec kyseliny obsahuje písmeno shodné s písmenem na indikátoru, nacházející se na bombě, přidejte hydroxid draselný.
 • Jinak pokud počet D baterií je větší než počet AA baterií, přidejte amoniak.
 • Jinak pokud protonové číslo aniontu je menší než 20, přidejte hydroxid sodný.
 • Jinak přidejte hydroxid lithný.

Krok 2: Zjistit Koncentrace

Koncentraci kyseliny zjístie následujícím procesem:

 • Vezměte protonové číslo aniontu kyseliny.
 • Odečtěte protonové číslo kationtu zásady.
 • Pokud chemická značka aniontu nebo kationtu obsahuje samohlásku, tak odečtěte 4.
 • Pokud chemické značky aniontu a kationtu obsahují stejný počet znaků, tak vynásobte 3.
 • Vezměte cifru na pozici jednotek (případně odstraňte negativní znaménko).
 • Pokud tato cifra je 0, tak hladinu kyseliny vynásobte 2 a poté vydělte 5.
 • Na závěr vydělte 10. Toto je vaše koncentrace kyseliny.

Koncentraci zásady zjístíte díky následujícím podmínkám:

 • Pokud bomba obsahuje více držáků na baterie než typů portů A ZÁROVEŇ více držáků na baterie než indikátorů, koncentrace zásady je 5.
 • Pokud bomba obsahuje více typů portů než držáků na baterie A ZÁROVEŇ více typů portů než indikátorů, koncentrace zásady je 10.
 • Pokud bomba obsahuje více indikátorů než držáků na baterie A ZÁROVEŇ více indikátorů než typů portů, koncentrace zásady je 20.
 • Pokud nastala shodnost mezi nejvyššími čísly, koncentrace zásady je buď 5, 10 nebo 20, záleží na tom, které z těchto čísel je nejblíže protonovému číslu kationtu.
 • POZOR! Pokud je titrační kombinací HI a KOH nebo HCl a NH3, koncentrace zásady je vždy 20.

Krok 3: Zjistit Množství Zásady

 • Začněte s 20 a vydělte jí koncentrací zásady.
 • Vynásobte toto číslo hladinou kyseliny.
 • Dále vynásobte toto číslo koncentrací kyseliny.
 • Výsledek je množství zásady potřebného k úspěšné titraci.

Krok 4: Zjistit Rozpustnost

 • Pokud kombinace kyseliny a zásady na následující tabulce vyjde “NR” jako “Nerozpustný”, filtr musí být ZAPNUTÝ (ON), před odesláním odpovědi.
 • Pokud výsledek z tabulky je “R”, filtr musí být VYPNUTÝ (OFF).
NH3 KOH LiOH NaOH
HBr R NR NR R
HF NR R NR R
HCl NR NR R NR
HI R R R NR

Dodatek NT27: Chemické Informace

Titrant = Kyselina a zásada

NT27.1: Zásady

Jméno Chemický Vzorec Kationt Chemický Symbol Protonové Číslo
Amoniak NH3 Vodík H 1
Hydroxid Lithný LiOH Lithium Li 3
Hydroxid Sodný NaOH Sodík Na 11
Hydroxid Draselný KOH Draslík K 19

NT27.2: Kyseliny

Jméno Chemický Vzorec Aniont Chemický Symbol Protonové Číslo
Kyselina Fluorovodíková HF Fluor F 9
Kyselina chlorovodíková HCl Chlór Cl 17
Kyselina Bromovodíková HBr Bróm Br 35
Kyselina Jodovodíková HI Jód I 53