Na téma Malované Křížovky (čeština)

Kdo proboha dal novinové puzzle na výbušné zařízení?

 • Každý řádek a sloupec obsahuje dvě barvy nahoře a vlevo od mřížky; pouze jedna barva může být zobrazena najednou. Použijte tlačítko ("!") k přepínání barev.
 • S použitím níže uvedené tabulky získejte číselná vodítka pro každý sloupec a řádku pomocí dané kombinace barev. Nezáleží na pořadí, v jakém se barvy zobrazují na modulu.
 • Vyplňte čtverce v mřížce podle číselných vodítek;
  • Číslo reprezentuje skupinu sousedících vyplněných čtverců pro danou řádku nebo sloupec.
  • Více čísel znamená více skupin sousedících vyplněných čtverců Licháělených minimálně jedním nevyplněným čtvercem.
  • Čísla v tabulce platí ze shora dolů nebo zleva doprava.
 • Tlačítkem ("") označíte čtverce jako nevyplněné.
 • Zmáčknutím barvy se položí , vyplní nebo vyčistí celý sloupec nebo řádek.
 • Dvojitým stisknutím tlačítka ("×") vyčistíte celou mřížku.
 • Jakmile je malovaná křížovka dokončena, zmáčkněte tlačítko "SUBMIT".

Pomocná tabulka:

Poslední číslo
sériového čísla
Červená Oranžová Žlutá Zelená Modrá Fialová
Červená [Sudá]
[Lichá]
3 1
1 1
0
1 1 1
4
5
2
3 1
1 1 1
0
Oranžová 3 1
1 1
[Sudá]
[Lichá]
3
1
1 2
0
1
3
1 1
0
Žlutá 0
1 1 1
3
1
[Sudá]
[Lichá]
5
2 2
0
4
2 1
2 1
Zelená 4
5
1 2
0
5
2 2
[Sudá]
[Lichá]
0
1 2
1 3
2
Modrá 2
3 1
1
3
0
4
0
1 2
[Sudá]
[Lichá]
2 2
1 3
Fialová 1 1 1
0
1 1
0
2 1
2 1
1 3
2
2 2
1 3
[Sudá]
[Lichá]