Na téma Malované Křížovky (čeština)

Kdo proboha dal novinové puzzle na výbušné zařízení?

 • Každý řádek a sloupec obsahuje dvě barvy nahoře a vlevo od mřížky; pouze jedna barva může být zobrazena najednou. Použijte tlačítko ("!") k přepínání barev.
 • S použitím níže uvedené tabulky získejte číselná vodítka pro každý sloupec a řádku pomocí dané kombinace barev. Nezáleží na pořadí, v jakém se barvy zobrazují na modulu.
 • Vyplňte čtverce v mřížce podle číselných vodítek;
  • Číslo reprezentuje skupinu sousedících vyplněných čtverců pro danou řádku nebo sloupec.
  • Více čísel znamená více skupin sousedících vyplněných čtverců Licháělených minimálně jedním nevyplněným čtvercem.
  • Čísla v tabulce platí ze shora dolů nebo zleva doprava.
 • Tlačítkem ("") označíte čtverce jako nevyplněné.
 • Zmáčknutím barvy se položí , vyplní nebo vyčistí celý sloupec nebo řádek.
 • Dvojitým stisknutím tlačítka ("×") vyčistíte celou mřížku.
 • Jakmile je malovaná křížovka dokončena, zmáčkněte tlačítko "SUBMIT".
Pokud je poslední číslo sériového čísla... Číselné Vodítko
liché sudé
Žlutá & Oranžová Modrá & Oranžová 1
Zelená & Fialová Červená & Modrá 2
Modrá & Oranžová Žlutá & Oranžová 3
Modrá & Žlutá Červená & Zelená 4
Červená & Zelená Zelená & Žlutá 5
Červená & Oranžová Oranžová & Fialová 1 1
Modrá & Zelená Zelená & Oranžová 1 2
Modrá & Fialová Zelená & Fialová 1 3
Žlutá & Fialová Žlutá & Fialová 2 1
Zelená & Žlutá Modrá & Fialová 2 2
Červená & Modrá Červená & Oranžová 3 1
Červená & Žlutá Červená & Fialová 1 1 1
Žádná z výše uvedených dvojic 0