Na téma Číselných Miniher (čeština)

Jak dlouho může takový úkol skutečně trvat?
 • Zpočátku, modul bude ve stavu Vypnuto.
 • Abyste spustili modul, stačíé jedenkrát kliknout na modul. Tento klik hodí modul do stavu "Zahřívání".

 • Ve stavu "Zahřívání", vám modul ukáže nadpis s názvem minihry a hodiny, počítající nahoru.
 • Jakmile znovu kliknete na modul, modul se tímto klikem hodí do stavu Hra. Jméno minihry v seznamu vás nasměruje, jak minihru vyřešit.
 • Jakmile modul vstoupí do stavu Hra, odpočet začne počítat dolů od místa kde skončil ve stavu Zahřívání **. Jakmile odpočet doběhne k 0, modul se sám zkontroluje.
 • Pokud bylo něco špatně, nebo modul nebyl dokončen, tak dostanete chybu. V opačném případě se vám započítá VÝHRA a zazní vítězná melodie.
 • Po první a druhé výhře se modul vrátí do stavu Zahřívání automaticky. Jakmile dáte třetí výrhu, modul se zneškodní.
 • Ve stavu Hra, modul ukáže jedno-ciferné číslo nahoře a šest tlačítek s různými čísly.
 • Na základě názvu minihry zjistěte v jakém pořadí nebo za jakých pravidel máte zmáčknout tlačítko/číslo.
 • Všechna tlačítka/čísla musí být zmáčknuta.
 • Pokud nějaké číslo, které má být zmáčknuto není na modulu, přeskočte na další číslo které má být zmáčknuto.
Minihra Pravidla
1) Nagging Numbers Klikni na číslo na displeji.
2) Nebulous Numbers Klikni na číslo o jedno vyšší než na displeji, dále na číslo o dvě vyšší než na displeji, dále o tři atd. Pokud číslo překročí 9, tak udělej modulo 10***.
3) Nifty Numbers Klikni na čísla v následujícím pořadí: 8, 3, 4, 7, 2, 0, 9, 1, 5, 6.
4) Nonary Numbers Klikni na číslo[X], které když sečteš s číslem na displeji[Y], bude se to rovnat 9 [X+Y=9].
5) Nuisance Numbers Klikni na číslo na displeji. Dále na číslo dvakrát tolik a udělej modulo 11. Dále tříkrát tolik a udělej modulo 11. atd.
*Ve všech minihrách kromě 5) Nuisance Numbers, displej může/bude měnit své číslo po každém zmáčknutém tlačítku.
**0 výher = Normální rychlost [100%] počítání nahoru i dolů. 1 výhra = Normální rychlost [100%] počítání nahoru + Zrychlené [130%] počítání dolů. 2 výhry = Normální rychlost [100%] počítání nahoru + Hodně zrychlené [200%] počítání dolů.
***Modulo = Zbytek po dělení... Např. 74 modulo 10 = 74/10=7 a zbytek 4 a 4 je ten výsledek = x. Nebo také 74-10-10-10......0 < x < 10