Na téma Číselné Klávesnice (čeština)

Zkus zdat 0000. Ne? Tak zkus 0001. Pořád nefunguje? Zkus 0001. Stále nefunguje? Možná tu chvíli zůstaneme...

 • Zadejte 4-ciferný kód použitím tlačítek s čísly.
 • Zmáčkněte zelené tlačítko s nápisem ENT abyste potvrdili svůj zadaný kód.
 • Zmáčkněte červené tlačítko s nápisem CLR abyste smazali svůj zadaný kód.
 • Proveďte každou akci, jejiž pravidlo bude platit, na každém levelu.
 • Barvy Tlačítek s nápisem CLR a ENT jsou ignorovány.

Použitím kulaté tabulky, která začíná ve středu, vyberte cestu podle následujících instrukcí pro každý level. (střední kruh je level 1, další je level 2 atd.) Z každé cesty, kterou projdeš si vezmi číslo. Řiď se finálními instrukcemi jakmile dokončíte všechny čtyři levely.

V prvním levelu jsou cesty od pravého horního rohu v pořadí hodinových ručiček. V ostatních levelech jsou také v pořadí hodinových ručiček.

Level 1:

 • Pokud tři nebo více tlačítek s čísly mají žlutou barvu, vyberte si první cestu.
 • Pokud všechny tři tlačítka s čísly 4, 5 a 6 mají bílou, modrou nebo červenou barvu, vyberte si druhou cestu.
 • Pokud sériové číslo obsahuje samohlásku, vyberte si třetí cestu.
 • Jinak si vyberte čtvrtou cestu.

Level 2:

 • Pokud minimálně dvě tlačítka s čísly mají modrou barvu a minimálně tři tlačítka mají zelenou barvu, vyberte si první cestu.
 • Pokud tlačítko s číslem 5 nemá modrounebo bílou barvu, vyberte si druhou cestu.
 • Pokud je na bombě méně jak dva porty, vyberte si třetí cestu.
 • Jinak si vyberte čtvrtou cestu a pokud horní řada tlačítek obsahuje zelené tlačítko, odečtěte 1 od první cifry (pokud to je 0, bude to 9).

Level 3:

 • Pokud více než dvě tlačítka s čísly mají bílou barvu a více než dvě tlačítka mají žlutou barvu, vyberte si první cestu.
 • Jinak si vyberte druhou cestu a obraťte aktuální 3-ciferný kód.

Level 4:

 • Pokud dvě nebo méně tlačítek s čísly mají žlutou barvu, vyberte si první cestu a přičtěte 1 ke každé cifre (pokud to je 9, bude to 0).
 • Jinak si vyberte druhou cestu.

Finální Instrukce:

(řiďte se všemi instrukcemi v tomto pořadí)

 • Pokud poslední číslo sériového číslaje sudá, tak přehoďte první a třetí cifru.
 • Pokud je na bombě lichý počet baterií, přehoďte druhou a třetí cifru.
 • Pokud žádné z výše uvedených kritérií nebylo použito, přehoďte první a čtvrtou cifru.
 • Nakonec, pokud součet všech cifer v kódu je sudé číslo, obrať celý kód.

Kulatá Tabulka

87253762901430960229286135283990006937984202449674968038685105986376009822136450733418395069163066957885938791430082