Na téma Orientační Krychle (čeština)

Pokud nás bomba nezabije, tak nás zabije ta příšerná bolest hlavy.

K tomu abyste zneškodnili modul budete potřebovat dobré znalosti v 3D orientaci. Je potřeba otočit virtuální krychlí do specifické pozice. K tomu vám pomohou čtyři klávesy v dolní části modulu. Naneštěstí tu není žádný displej, který by ukazoval aktuální polohu virtuální krychle, takže si budete muset tuto polohu představovat sami.

Dvě klávesy, nacházející se vlevo dole otočí krychli ve směru hodinových ručiček (1) nebo proti směru hodinových ručiček (2), z pohledu na kostku shora.

Dvě klávesy, nacházející se vpravo dole otočí krychli ve směru hodinových ručiček (3) nebo proti směru hodinových ručiček (4), z pohledu virtuálního pozorovatele. Pozice virtuálního pozorovatele je na modulu označena jako oko.

POZNÁMKA 1: Čísla nacházející se v závorkách, značí číslo tlačítka. Tato čísla se vyskytují v manuálu pro lepší přehlednost.

POZNÁMKA 2: Pozice virtuálního pozorovatele se může změnit.

Například, pokud je oko ve spodu, pak kouká na ‘PŘEDNÍ’ část. Zmáčknutím tlačítka (3) položí ‘LEVOU’ stranu tam kde je ‘VRCHNÍ’ strana.

Pokud sériové číslo obsahuje písmeno R, tak:

Otočte kostku tak, že původní levá strana bude na stejné pozici jako původní vrchní strana, a potom zmáčkněte tlačítko SET.

Jinak pokud bomba obsahuje rozsvícený indikátor TRN NEBO obsahuje rozsvícený/nerozsvícený indikátor CAR, tak:

Otočte kostku tak, že původní spodní strana bude na stejné pozici jako původní pravá strana, a potom zmáčkněte tlačítko SET.

Jinak pokud bomba obsahuje PS/2 port NEBO už proběhla minimálně jedna chyba, tak:

Otočte kostku tak, že původní spodní strana bude na stejné pozici jako původní přední strana a původní levá strana na stejné pozici jako původní spodní strana, a potom zmáčkněte tlačítko SET.

Jinak pokud sériové číslo obsahuje buď číslo 7 nebo 8, tak:

Otočte kostku tak, že původní pravá strana bude na stejné pozici jako původní spodní strana a původní zadní strana bude na stejné pozici jako původní přední strana, a potom zmáčkněte tlačítko SET.

Jinak pokud bomba obsahuje více než dvě baterie NEBO původní pozice virtuálního pozorovatele je taková, že se kouká na původní levou stranu, tak:

Otočte kostku tak, že původní vrchní strana bude na stejné pozici jako původní spodní strana, a potom zmáčkněte tlačítko SET.

Jinak:

Otočte kostku tak, že původní vrchní strana bude na stejné pozici jako původní levá strana, a potom zmáčkněte tlačítko SET.

Když uděláte chybu, tak:

Virtuální kostka se zresetuje do původní pozice. Dávejte si pozor na to, že tentokrát může platit jiná podmínka, pokud se pozice pozorovatele změnila.